Страници: [1]   Надолу
  Изпечатай  
Автор Тема: Получаване на ел. ток от електрет  (Прочетена 1405 пъти)
0 Членове и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
Неактивен Vale
Jr. Member
**
Публикации: 98
Пол: Мъж

« -: (Сряда) 18 Октомври 2017, 14:30 »

Получаване на ел. ток от електрет
Eлектретът се отнася към активните диелектрици и е способен дълго време след като е зареден в ел. поле, да съхранява електрическия си заряд. Ще говорим за начина на употр*ба на електрета, за получаване на електрически ток. Общоприетия начин на генериране на ел. ток от електрет може веднага да бъде намерен в интернет. На български език по въпроса е публикувана книга от Георги Мекишев. Главата, в която се разглежда въпроса се нарича "Електретни генератори и мотори". Схемата за електретен генератор е показана на Фиг. 10.27 и съдържа електрет, към който е прикрепен един електрод, а вторият електрод е подвижен. Наричат го "колекторен електрод". Ел. ток се снема чрез последователно приближаване и отдалечаване на колекторния електрод към електрета. Тази схема може да се намери във всички учебни материали и публикации в интернет. На английски език напоследък е много популярна темата 'Electret Energy Harvester', където движението на колекторния електрод се получава в резултат от човешка активност - например ходене.
Също така практически всички публикации на руски и български език представят електрета като "електричен аналог на постоянните магнити".
Обаче, за ползващите английски език в Wikipedia, електретът освен на магнит, е оприличен на кондензатор. Ще поставя само цитат, който може да се провери на адреса:
https://en.wikipedia.org/wiki/Electret
"There is a similarity between an electret and the dielectric layer used in capacitors; the difference is that dielectrics in capacitors have an induced polarization that is only transient, dependent on the potential applied on the dielectric, while dielectrics with electret properties exhibit quasi-permanent charge storage or dipole polarization in addition."
Тук е интересен изразът "quasi-permanent", което трябва да значи почти непрекъснато.
Още малко светлина по въпроса може да се намери
на друга страница пак на английски език:
http://www.keelynet.com/electret.htm

"QUESTION: Can the Electret effect be used to generate power directly?
ANSWER: The general concensus of the experts is no, but there are some new techniques that raise doubts about their certainty. One new technique is to mix ferrite granules into the dielectric when it is formed. A magnetic field applied at a right angle to the resulting electret's field has a dramatic effect in maximizing and recharging the electret effect."

Мисля, че вече няма съмнение, че става въпрос за кондензатор, който с определена скорост си възстановява заряда. Тези два цитата ме накараха да преровя целия интернет, за да намеря схема, в която кондензаторът (т.е. електретът), да се ползва през транзистор, а не да му размахват единия електрод. Също забелязах, че в теорията електретите ги делят на "едностранно метализирани" и "двустранно метализирани". Разбира се "двустранните" са пълноценни кондензатори, а "едностранните" са подготвени за подвижен електрод. Всички места, на които казват че се прилагат електрети са подходящи за едностранно метализирани електрети. Такива са - микрофон, говорител, клавиатура, сензорен датчик, слухов апарат и др.
Накрая попаднах на реална схема, която по много странен начин не е популяризирана и не е известна, въпреки че е много стара. Става въпрос за авторско свидетелство от Съветския Съюз от 1982г. на името на един мастит Съветски учен, който е работил за военната промишленост. Интернет е пълен с хвалебствия по негов адрес. През 2002г. е публикувал патент в Беларус на подобрен вариант на схемата, като там са написани и повече подробности за конкретните резултати. Като предназначение на устройството е посочено - космоса и средства за връзка (предполагам за военните, понеже ние ползваме батерийки на телефоните). Схемата се управлява със микро-електронен ключ, който на руски се нарича "геркон", а на английски - "reed switch". Оказа се, че в Съветския Съюз има един единствен завод за геркони, който е на военната промишленост. А въпросните геркони за разлика от транзисторите не се поддават на радио-електронни смущения и за това са предпочитани за честоти до 1 kHz.
Първият документ е взет от адрес:
http://www.findpatent.ru/patent/97/978329.html
Втория документ от адрес:
http://bypatents.com/4-5549-ustrojjstvo-generirovaniya-toka-elektretom.html
Ще поставя превод на документите на български език, защото на руски език може да има хора, които ще са затруднени да разберът за какво става въпрос. Оказва се, че големите държави отдавна ползват свободна енергия, но на обикновените хора са пропуснали да кажат за този факт.
Ето превода на първия документ:
 
Метод за генереране на ток от електрет и устрйство за неговото осъществяване

Изобретението се отнася към електрозахранването и може да бъде използвано в системи за управление, радиопредаване, системи за връзка и космическа апаратура за автономно захранване на микросхеми, полупроводникови и др. електронни прибори.
Известен е метода за генериране на променлив ток от електрет по пътя на изменението на електрическото поле на електрета, действащо на металическите електроди, посредством вкарване в промеждутъка между електрета и електрода на металически пластини. [1]
Обаче, генерирания по този метод ток във външната верига на електрета е незначителен (единици от микроампера), а системата за генереране на ток в полето на електрет е сложна.
Най-близък към изобретението се явява метода за генериране на ток от електрет посредством въздействане на външното електрическо поле на електрета и електрическия заряд на електродите му. Генерирането на ток във външната верига на електрета в споменатия метод се осъществява по пътя на изменяне на големината на електрическото поле, действащо на един от електродите, в следствие на изменение на растоянието между повърхността на електрета и този електрод.
Недостатък на посочения метод е малката величина на генерирания ток, съответстваща на микроампери, тъй като величината на индуцирания на подвижния електрод заряд се измерва по формулата:

                        SIGi
           SIGинд = ------------      (1)
                         El
                      ------- + 1
                          L

Където   SIGi             -   плътност на повърхностния заряд на плоскостта на електрета съответстваща на подвижния електрод.
                 E            -   относителната диалектрическа проницаемост.
                 L,l          -   дебелината на електрета и големината на растоянието между електрода и повърхността на електрета.
Като се отчита възможното увреждане на конструкцията поради изкривяване на
повърхността на подвижния електрод, минималното растояние няма да бъде по малко от 1 мм, поради което е невъзможно да се индуцира на подвижния електрод максимално възмжния заряд, какъвто се индуцира на електрода при l --> 0, с отчитане на факта, че действащото на подвижния електрод поле на електрета намалява пропорционално на квадрата  на растоянието до електрода.
Най-близко до предлаганото устройство за осъществяване на метод на генериране на ток от електрет чрез въздействане на външното електрическо поле на електрета и на
електрическия заряд на неговите електроди, съдържащо електрет с електроди и външна верига е [2]. Недостатък на това устройство представлява малката величина на генерирания ток.
Цел на изобретението – повишаване величината на генерирания ток
Поставената цел се достига с това, че по метода за генериране на ток от електрет по пътя на въздействане на външното електрическо поле на електрета и електрическия заряд на неговите електроди, външното електрическо поле на електрета се запазва неизменно, а електрическия заряд на електродите на електрета, който въздейства на полярния диелектрик, се изменя по периодичния закон.
Устройството за осъществяване на метода, съдържа електрет с електроди и външна токова верига, снабдено е с полярен диалектрик, който има твърдо свързани с него електроди, които са съединени при помоща на комутатор през външната токова верига с двата разнополярни електрода на електрета.
Посредствум електрическото поле на електрета се въздейства на електродите, нанесени на противоположните повърхности на електрета, върху който се индуцират максимални заряди, тъй като l --> 0. При това, на близките повърхности се индуцират разнополярни, а на противоположните повърхности – еднополярни на заряда на електрета свободни заряди. Появяването на електрически ток във външната, съединена с електродите верига,
произтича при запазване постоянно електрическото поле в следствие на неизменящото се l . по пътя на изменение на електрическия заряд на електродите по периодическия закон.
Този процес се осъществява по пътя на комутиране индуцираните на електродите
свободни заряда на външната електрическа верига. В момента на включване на комутатора протича в течение на  , ток неутрализиращ свободните заряди в съответсвие с закона за електрическата индукция

               dQинд     SIGинд
      JH = --------  ~ ------------    (2)
                 dt1         dt1

При това, в следствие на l --> 0 индуцираните на електродите заряди са максимални, във външната токова верига за използвания тип електрет, тече максимален ток, изменящ се във времето по закона

                          dt1
                      - --------
                          T
      JH = JH(0)е                           (3)

където T  - константното време за релаксация на външната токова верига;
JH(0)        - амплитуда на тока за неутрализиране, зависеща от параметрите на веригата

Отключването чрез комутатора на външната верига от електродите в течение на време dt2 осигурява последващо индуциране на свободни заряди на външните повърхности на електродите на електрета, а също така и спадането до нула на тока във външната токова верига. При последващото подключване на електродите към външната верига, в нея тече нов токов импулс, имащ същата полярност като предишния, който също се базира на изменението на електрическите заряди на електродите от максималното значение до нула, т.е. базира се на неутрализация на свободните заряди на електродите.
При въздействане на електрическото поле на електрета, основано на свободните заряди на електродите на електрета, на релаксационно-поляризиращата се среда, например полярен диалектрик, той се поляризира и в него се появява електрически заряд

SIGинд = dP ~ P

където P - вектор на поляризиране на полярния диалектрик.

В процеса на поляризиране на този диалектрик, в течение на времето на въздействие на него на електрическото поле на електрета - dt1 тече ток

            dP          P
J(+) =  -------  ~ -----                       (4)
           dt1        dt1


където P = E0(E-1)E  - вектор на поляризиране на полярния диалектрик.

При последващото отключване посредством комутатора на полярния диалектрик от
електродите на електрета за време dt2 се предизвиква деполяризиране в диалектрика на сформирания в него електрически заряд и през него протича ток на деполяризиране
           P
J(-) = ------
          dt2

притежаващ обратна полярност на тока на поляризация J(+) .
Както показват резултатите от експеримента, полученото значение на тока ще
бъде максимално при условие dt1 = dt2 = T, където T - константното време за релаксация на полярния диалектрик.
При въздестването на електрическите заряди на електрета на полярния диалектрик по периодическия закон, във външната токова верига се получава променлив електрически ток. Доколкото в метода на прототипа, имащ въздушно растояние между електрета и подвижния електрод, максимално-индуцирания заряд на електродите е SIGинд = E0 E, а в предлагания метод при въздействане на електрическото поле на електрета на релаксационно-поляризуемата среда (полярен диалектрик) SIGинд = En(e-1)E, то
отношението между токовете, генерирани по предлагания метод и прототипа при други равни условия представлява


      J1             E0(E-1)E
   --------   ~  ----------------   ~   E-1                              (5)
      J2               E0E

По такъв начин, в следствие на това, че в предлагания метод външното електрическо поле на електрета се запазва постоянно, тъй като не се променя растоянието между електрета и неговите електроди, което в крайна сметка се стреми към нула, а вместо неполярна диалектрическа среда (газ) се изполозва релаксационно-поляризираща се среда (полярен диалектрик), повече от порядък се увеличава електрическия ток, генериран по предлагания метод по сравнение с метода-прототип.

На чертежа е представено устройство за генериране на ток.
Устройството се състои от електрет (1) имащ два твърдо прикрепени към него разнополярни електрода (2), комутатор (3) с контактна група, външна токова верига (товар) (4), релаксационно-поляризиращата се среда, в качество на която се исползва твърдотелен полярен диалектрик (5) с твърдо съединени към него електроди (6).
Електретът (1) е изготвен от материал, имащ висок повърхностен заряд SIGi , например, от полиметилметакрилат (известен с търговското наименование плексиглас) с напрежение на ел. поле E = 2*10-4 B/см2 . В качество на полярен диалектрик (5) се исползва титанит на стронция имащ    e = 200 и стабилни електрически параметри. Металическите електроди (2) и (6) се нанасят съответно на електрета (1) и полярния диалектрик (5) от двете страни.

Размерите на електрета (1) и на полярния диалектрик (5) се определят от габаритите на устройството като цело, като се отчита, че с нарастване на площта както на електрета (1), така и на полярния диалектрик (5), пропорционално нараства индуцирания електрически заряд и съответно величината на генерирания ток. В качество на товар (4), се исползва индуктивност, например високочестотен трансформатор с феритна сърцевина.
Заземяването на единия от електродите (2) на електрета (1), свързан чрез външната верига (4) към един от електродите (6) на полярния диелектрик (5), осигурява подобряване в деполяризацията на натрупания в полярния диелектрик (5) разряд, а също така изключва появата на смущения.
Устройството работи по следния начин.

При затваряне на общия и разделящия контакт (както е на схемата) на контактната група на комутатора (3), в качество на който може да се исползва микромощно бързодействащо реле, полярния диялектрик (5), в следствие въздействието на индукционните заряди на електрическото поле, на твърдо свързаните с него електроди (6), причинени от зарядите на противоположните електроди (2) на електрета (1), се поляризира с указаната на схемата полярност с появяване на резултатен електрически момент  P и ел. заряд SIGинд . В товара (4) (първичната намотка на високочестотния трансформатор) в течение на времето на действие на електрическото поле на електрета (1) - t1 ще протича ток


               dSIGинд           P
    J(+) = -------------  ~  ----- ,
                 dt                t1

където  P=E0(E-1)E - вектор на поляризиране на полярния диалектрик (5).

При следващо затваряне на общия и съединяващия контакт на контактната група на комутатора (3) в течение на време t2 протича деполяризиране на натрупания на полярния диалектрик (5) заряд SIGинд през товара 4 - първичната намотка на високочестотния трансформатор. 
При това през товара (4) при условие, че времето t2 = t1 протича в обратно направление ток на деполяризацията на заряда SIGиндJ(-) , който е равен на J(+) , т.е.

                dSIGинд            P
     J(-)  = -------------  ~  ------
                    dt               t2

Периодичното включване с помощта на контактната група на комутатора (3) противополярните електроди (2) на електрета (1) към електродите (6) на полярния диялектрик (5), който е съединен с външна токова верига (4) (товар), и следващо след него включване на полярния диалектрик (5) посредством контактната група на комутатора (3) на външната токова верига (товар) - високочестотния трансформатор (4) осигурява протичането във външната токова верига (4) променлив ток.

Ф о р м у л а   н а   и з о б р е т е н и е т о
1. Начин за генериране на ток от електрет, чрез въздействане на външното електрическо поле на електрета и на електрическия заряд на неговите електроди, о т л и ч а в а щ  се с това, че, с цел на повишаване на величината на генерирания ток, външното електрическо поле на електрета се запазва н е п р о м е н е н о, а електрическия заряд на електродите, с който въздействат на релаксационно-поляризиращата се среда, се изменят по периодическия закон.
2. Устройство за осъществяване на начина по точ. 1, съдържащо електрет с електроди и външна токова верига, което се  о т л и ч а в а  с това, че то е снабдено с полярен диалектрик, който има твърдо прикрепени към него електроди, които са съединени през комутатора и външната токова верига с двата разнополярни електрода на електрета.


Источници на информация, приети под внимание при експертизата:

1. Губкин А.Н. "Электреты" , 1978, с. 167
2. Там же, с. 96-97

==============================================================
Втория документ ще поставя по-късно, защото формулите се пишат много трудно.
Активен
Неактивен meander
Hero Member
*****
Публикации: 1798
Пол: Мъж
"Муха влиза само в отворена уста"

« Отговор #1 -: (Сряда) 18 Октомври 2017, 21:17 »

 Grin
 Vale
Сбъркал си мястото.В тоя форум ще те прегърне Ламбо.И все едно ще си в женски ръце.
http://apocryphal-academy.com/index.php
Тука ти е мястото.
Капиш?
 Cool
Активен

Ако кажеш истината, не ти се налага да лъжеш.
Ако не знаеш какво да правиш, ела на себе си.

     „Ползата от книгата за този, който няма собствен ум,
       е като ползата от огледало за слепия.”
Неактивен Vale
Jr. Member
**
Публикации: 98
Пол: Мъж

« Отговор #2 -: (Четвъртък) 19 Октомври 2017, 12:56 »

Сега ще сложа текста на втория документ. В оригиналните документи има и схеми, които тук няма как да будат поставени, така че който се интересува от схема, може да ползва руския оригинал.

Устройство за генериране на ток от електрет

Устройство за генериране на ток от електрет, съдържащо електрет, електроди, единия от които е нанесен на една от заредените повърхности на електрета и електрически свързан с веригата на заземяване, полярен диелектрик и електронен комутатор, отличаващ се по това, че на незаземената повърхност с противоположна полярност на електрета последователно послойно са нанесени екраниращ електрод, полярен диелектрик и токосвалящ електрод, при което екраниращия електрод е съединен със заземяващата верига посредством електронния комутатор, токосвалящия електрод е съединен с един от
изходите на товара, представляващ паралелен кол*бателен контур (LC-контур), втория изход на който е съединен с заземяващата верига, при това резонансната честота на товара съответства на честотата на комутиране на електронния комутатор, периода на комутация на който е равен на времето за релаксиране на системата полярен диалектрик-товар.
Изобретението се отнася към областта на електроенергетиката и може да бъде използвано в системи за управление, радио-разпространение, системи за връзка и космическа апаратура за автономно захранване на електрически устройства, интегрални микросхеми и други елементи.
Известно е устройството за генериране на ток от електрет [1], съдържащо електрет, електрод, метален екран и мотор за въртене. Устройството притежава сложна конструкция, влючваща мотор за въртене на екрана и нисък изходен ток (единици от мокроампера).
В [2] е описано устройство за генериране на ток от електрет, което съдържа електрети с неподвижни електроди, секторообразен заземен екран, мотор за въртене на екрана, полярен диелектрик с електроди и външна верига. Това устройство също притежава сложна конструкциа, включваща мотор за въртене на екрана и ниска изходна мощност на генерираното напрежение.
Прототип на предложеното устроство се явява устройството за генериране на ток от електрет представено в [3]. Устройството съдържа електрет с електроди и външна верига, при това е снабдено с полярен диелектрик, имащ твърдо свързани с него електроди, които са съединени посредствум комутатора през външната верига с двата разнополярни електрода на електрета.
Недостатъците на устройството-прототип представляват:
1. Сложност на конструкцията поради наличието на отделна електрическа верига с релаксационно-поляризуемата среда.
2. Недостатъчно високи значения на изходния ток и изходната мощност, в следствие на това, че на релаксационно-поляризуемата среда (полярния диелектрик) се въздейства не чрез електрическото поле на електрета, а посредствум заряда на електродите на електрета, величината на които съществено се намалява във веригата електрет-комутатор-електрод на полярния диелектрик.
Техническите резултати на изобретението представляват повишаване на изходния ток и изходната мощност на устройството.
Поставената задача се достига с това, че устройството за генериране на ток от електрет
съдържа електрет, електроди, един от които е нанесен на една от заредените повърхности на електрета и електрически е свързан със заземяващата верига, полярен диелектрик и електронен комутатор, на незаземената повърхност на електрета последователно послойно  са нанесени екраниращ електрод, полярен диелектрик и токосвалящ електрод, при което екраниращия електрод през електронния комутатор е съединен със заземяващата верига, токосвалящие електрод е свързан с един от изходите на товара, представляващ паралелен LC-контур, втория изход на който е съединен със заземяващата верига, при това резонансната честота на товара съответства на честотата на електронния комутатор, периода на комутаций на който е равен на времето за релаксиране на системата полярен диелектрик-товар.
Същноста на изобретението пояснява чертеж, където на фиг. 1 е представена структурна схема на устройството за генериране на ток от електрет, а на фиг. 2 е изобразена формата на тока в товара.
Устройството за генериране на ток от електрет се състои от електрет (1), на една от страните на който, например, заредената с отрицателен заряд, е нанесен металически електрод (2), електрически свързан със заземяващата верига (3). На незаземената повърхност на електрета (1) последователно и послойно са нанесени екраниращ електрод (4), полярен диелектрик (5) и токосвалящ електрод (6), който електрически е свързан с един от изходите на товара, представляващ индуктивност (7) (първична намотка от трансформатор) и паралелно свързания за индуктивността (7) кондензатор ( 8 ). Товарът представлява паралелен LC-контур. Вторият изход на товара, т.е. паралелния LC-контур електрически е съединен със заземяващата верига (3). Изходното напрежение се сваля от вторичната намотка на трансформатора. Екраниращия електрод (4) на контактната група (9) на електронния комутатор е съединен със заземяващата верига (3).
Електрета (1) е изработен от материал с висок повърхностен заряд SIGi, например от полиметилметакрилат (известен с търговското наименование плексиглас) с напрежение на полето E = 2*104 B/см . В качеството на полярен диелектрик (5) се исползва титанит на стронция имащ e = 200 и стабилни електрически параметри. Металическите електроди (2) и (6) се нанасят съответно на електрета (1) и полярния диелектрик (5) обикновенно от Al или от системата Cu-Ni с дебелина 0.5 ... 2 мкм. Екраниращия електрод (4) с дебелина 0.05 ... 0.5 мкм се изработва от Ag. Размерите на електрета (1) и полярния диелектрик (5), изработен с дебелина 0.3 ... 2 мкм, се обуславят от габаритните размери на устройството като цяло, с отчитане на факта, че с нарастване на площа на електрета (1) и полярния диелектрик (5) пропорционално нараства величината на генерирания ток. В качеството на товар се исползва високочестотен трансформатор с феритен магнитопровод имащ паралелно съединен на първичната намотка кондензатор. Исползва се керамически кондензатор с ниска ТКС и високи и стабилни диелектрически параметри. Заземяването на екраниращия електрод (4) на контактната група (9) на електронния комутатор подобрява деполяризирането на полярния диелектрик (5), усилваики ефекта на генереране на тока по механизма експониране-екраниране. В качеството на електронен комутатор се исползва микромощно ‘герконово’ реле.
Когато е отворена контактната група 9 на електронния превключвател (на етапа на експозицията) екранът (4) е прозрачен за електрическото поле на електрета (1) и полярния диелектрик (5) се поляризира от полето на електрета (1) с указаната на фиг. 1 полярност, и с появата на произтичащия електрически момент P и заряда SIGинд. В индуктивноста (7) -  първичната намотка на трансформатора и веригата с кондензатора      ( 8 ) ще протича сумарния ток


                 dSIGинд        P
     I(+) = -------------- ~ -----                                          (1)
                   dt             t1


където P = e0*(e-1)*E - поляризационният вектор на полярния диелектрик (5);
          e - относителната диелектрическа проницаемост на полярния диелектрик;
          E - електрическото поле на електрета.

При това времето t1 съответсва на времето за релаксация на полярния диелектрик (5), който е съединен с LC-контура, т.е. времето на появяване в полярния диелектрик (5) на максимален електрически момент P.
С последващото затваряне на контактната група (9) екраниращия електрод (4) на заземителната верига (3) (на етапа на екраниране) става непрозрачен за електрическото поле на електрета (1). Полярния диелектрик (5) за времето на екраниране  се деполяризира, неговия заряд dSIGинд намалява до нула и във външната верига тече ток на деполяризация на заряда SIGинд  I(-) в обратна посока, който е равен на I(+), т.е.

                 dSIGинд            P
       I(-)  = --------------- ~ ------                             (1)
                      dt               t2

при условие, че t2 = t1. При това t2 също съответства на времето за релаксация на полярния диелектрик (5), който е съединен с LC-контура, т.е. за времето t2 максималния електрически момент P на полярния диелектрик (5) се намалява до нула. За да се получи в индуктивноста (7) (първичната намотка на трансформатора) максимална величина на тока I, създаващ магнитодвижеща сила F = I*W , където W - брой на намотките на първичната намотка на трансформатора, т.е. максимална изходна мощност и ток, LC-контура на товара е настроен на резонанс от честотата на превключване на контактната група (9) на електрония комутатор, имащ период на повторение Tk  =  t1 + t2  =  1/fk. Следователно резонансната честота на товара f0 съответно е равна на честотата на превключване fk на електрония комутатор, т.е. f0  =  fk , а периода на повторение на честотата на електронния комутатор Tk , включващ фазите на експониране и на екраниране имащи времена t1 и t2 е равна на времето за релаксация на системата полярен диелектрик (5) – товар от вида LC-контур (Tk  =  t1 + t2) . В този случай се наблюдава резонанс на токовете в LC-контура и в първичната намотка на трансформатора протича максимален ток I . Периодичното експониране и екраниране на контактната група (9) на електронния превключвател за времето t1 и t2 във веригата електрет (1) – полярен диелектрик (5) с честота fk = f0  обезпечава протичането в индуктивноста (7) на товара максимален ток и съответно генериране във вторичната намотка на трансформатора напрежение и максимален по величина променливия ток, чиято форма е показана на фиг. 2.
Създаден е лабораторен модел на устройството за генериране на ток от електрет в съответствие със структурната схема на фиг. 1. Електрета е направен от полиметилметакрилат (известен с търговското наименование плексиглас) с дебелина 2 мм имащ работна площ S  =  1 см2 . Диелектрика е изработен от титанит на стронция имащ e  =  200. Времето за релаксация на системата полярен диелектрик (5) – товар от вида LC-контур t1  =  t2  =  10-3 с, честотата на превключване fk на електрония комутатор е 500 Hz, при това резонансната честота на LC-контура – товар f0  =  fk  =  500 Hz . Тока на късо съединение във вторичната намотка на високочестотния трансформатор достигна значения от 1.2 - 1.5 A , който е с почти на порядък по-голям, отколкото тока във външната верига, генериран от устройството-прототип. Като цяло, със същата величина се увеличава генерираната от предлагано устройство електрическа мощност.
Лабораторния макет на устройството за генериране на ток от електрет беше проверен и показа високи физико-енергийни свойства.
Промишленото производство на предложеното устройство за генериране на ток от електрет е възможно в предприятията от електрическата промишленост.


Источници на информация:

1. Губкин А.Н. Электреты. - М.: Наука, 1978, - с. 167.
2. А.с. СССР 828934, МПК, Н 02N 11/00.
3. А.с. СССР 978329, МПК, Н 03К 3/45.
Активен
Неактивен Vale
Jr. Member
**
Публикации: 98
Пол: Мъж

« Отговор #3 -: (Четвъртък) 19 Октомври 2017, 13:27 »

Документите са рядко доказателство, че водещите държави отдавна са способни да произвеждат ел. ток без да изгарят нефт (бензин), но технологийте се исползват само от воените. От втория документ се вижда, че като се исползва резонанс може да се получи 10-то кратно увеличаване на КПД-то на устройството. Също така става ясно, че количеството на получената енергия се увеличава пропорционално на площа на електрета и не зависи от вложената в устройството енергия, т.е. не може да става дума за преобразуване на енергията или за т.н. закон за запазване на енергията.
Ако направим анализ на предложената схема, виждаме, че тя консумира енергия, само за управление на микро-релето. Първото, което може да се направи, е да се захрани ел. звънец от електрет. Ако на електрическия звънец се премахне камбанката, чукчето, което трябва да бие камбанката, може да служи за превключвател. Честотата на звънците е от няколко херца до 1 kHz. Т.е. звънецът може да служи за управление на работата на посочената схема. Възможно е да се ползва само цикъла от електрета и получения импулсен ток да се прекара през 'импулсен блок на захранване'. Също така има 'импулсни трансформатори', за да се направи напрежението подходящо за блока на захранване. При всички случаи, може да се ползва факта, че електрета е кондензатор, и да се включват паралелно или последователно 'n' електрета по схемата за свързване на кондензатори. При по високи честоти може да се мине и на работа с транзистор и кондензатор. Има няколко схеми за управление на трансформатор с транзистор, като захранването е от прав ток. Само ще изброя тези, които знам. Възможно е да има повече.
- Meissner oscillator или още е известен като Armstrong oscillator.
- Блокинг генератор.
- Авто-кол*бателен контур или на руски му казват "генератор на транзисторе".

Освен схеми с транзистори, от електрет трябва да може да се захранват всякакви импулсни схеми на двигатели и генератори. Например MEG на Thomas E. Bearden; Трансформатора на Flynn; Импулсен двигател на Adams; Импулсен двигател на Bedini. Също така има схеми на магнитни мотори, които на определено место ползват електромагнитен импулс, за да преминат проблемно място в конструкцията.
Освен това има много схеми на електро-статични мотори, които имат мизерна консумация на ток, а се нуждаят предимно от високо напрежение. Те могат да бъдат реализирани чрез серийно свързване на захранващите електрети.
За електретите има много инструкции, как да се приготвят в домашни условия. Те обаче не отчитат факта, че електрета е кондензатор. За това успешните опити рапортуват за 8-10v измерено напрежение, а заряда изглежда е много малък поради големите размери на направените електрети. Вероятно е възможно да се извадят електрети от изделия, в които са монтирани и се използват електрети. Например клавиатури работещи без кабел. В една стара клавиатура трябва да има около 100 електрета, които ако се включат паралелно ще представляват голяма сила.
Надявам се, че тази информация може да бъде полезна за ентусиастите на 'свободната енергия', за да не се мъчат да постигат ефект на 'самозахранване', а да ползват електретен источник на ел. ток.
Активен
Неактивен meander
Hero Member
*****
Публикации: 1798
Пол: Мъж
"Муха влиза само в отворена уста"

« Отговор #4 -: (Четвъртък) 19 Октомври 2017, 14:02 »

 Grin
Поредния таласъм. Който е мераклия да го псуват.
 
Активен

Ако кажеш истината, не ти се налага да лъжеш.
Ако не знаеш какво да правиш, ела на себе си.

     „Ползата от книгата за този, който няма собствен ум,
       е като ползата от огледало за слепия.”
Неактивен Vale
Jr. Member
**
Публикации: 98
Пол: Мъж

« Отговор #5 -: (Петък) 20 Октомври 2017, 12:01 »

Ето например оригинала на втория документ на руски език.
Който се интересува може да види схемата.


http://bypatents.com/patents/5549-ustrojjstvo-generirovaniya-toka-elektretom-1.png
Получаване на ел. ток от електрет


http://bypatents.com/patents/5549-ustrojjstvo-generirovaniya-toka-elektretom-2.png
Получаване на ел. ток от електрет


http://bypatents.com/patents/5549-ustrojjstvo-generirovaniya-toka-elektretom-3.png
Получаване на ел. ток от електрет


http://bypatents.com/patents/5549-ustrojjstvo-generirovaniya-toka-elektretom-4.png
Получаване на ел. ток от електрет


Активен
Неактивен peppone1
Hero Member
*****
Публикации: 531
Пол: Мъж

« Отговор #6 -: (Петък) 10 Ноември 2017, 22:46 »

Леле какви дълги съчинения за един прост кондензатор. А комутатора кой ще го щрака непрекъснато до получаване на ел. ток? И това било перипетуум мобиле, че то обикновеното динамо изисква по-малко входна енергия. Токът генериран от електрета и пиезокристала използвани в микрофоните е толкова малък че е недостатъчен те да работят като пасивни устройства, за разлика от обикновеният динамичен микрофон. Но и старите кристални дози за старите руски грамофони генерират толкова силен заряд че тонколоната успява да го възпроизведе дори и без усилвател, директно свързана към дозата.
Активен

Умния човек не казва и половината от това което знае, а глупавия не разбира нищо от това което говори. Lao Tzu.
Професионалистът не е човек който не греши, а този който е направил всички възможни грешки в най-тясната област.
Неактивен Vale
Jr. Member
**
Публикации: 98
Пол: Мъж

« Отговор #7 -: (Събота) 11 Ноември 2017, 21:00 »

Документа наистина е дълъг, понеже требва да отговаря на изискванията за писане на патенти. Изглежда това обстоятелство ти е попречило да прочетеш накрая на втория документ за какъв ток става дума. Обърни внимание, че опитния образец е направен от електрет имащ 1 см2 площ, и че изходния ток нараства право-пропорционално на площа на електрета. А получения ток е 1.5 А. Ето какво пише в документа:
Тока на късо съединение във вторичната намотка на високочестотния трансформатор достигна значения от 1.2 - 1.5 A , който е с почти на порядък по-голям, отколкото тока във външната верига, генериран от устройството-прототип.

Ето и цитат, където се указва, че тока е право-пропорционален на площа на електрета:
Размерите на електрета (1) и полярния диелектрик (5), изработен с дебелина 0.3 ... 2 мкм, се обуславят от габаритните размери на устройството като цяло, с отчитане на факта, че с нарастване на площа на електрета (1) и полярния диелектрик (5) пропорционално нараства величината на генерирания ток.

Освен това погледни какво е напрежението на електрета, който исползват и го сравни с напрежението на електрета в микрофона и обърни внимание, че трансформатора му е понижаващ - т.е. намалява напрежението за да вдигне тока. Също обърни внимание, че го е сложил в паралелен резонанс на първичната намотка, което увеличава тока многократно. Всичките фактори способстват за увеличаване на тока получен от вторичната намотка. Как можеш да оцениш какво КПД има това устройство. Колкото и да е енергията необходима за да се движи комутатора, винаги можеш да увеличаваш площа на електрета (и полярния диелектрик) за да получиш на изхода повече, от колкото харчиш за комутатора. Освен това задвижването на комутатора може да се захранва от електрет. Този въпрос не е отразен в документите, но като видиш, че заряда на електрета се въстановява, за времето на превключването на комутатора, можеш да разбереш, че това като задача не е по сложно, от самото устройство в патента.
Активен
Неактивен peppone1
Hero Member
*****
Публикации: 531
Пол: Мъж

« Отговор #8 -: (Неделя) 12 Ноември 2017, 01:40 »

Ами нормално е според формулата на мощността когато се намали напрежението токът да се увеличи. И с увеличаване площта на електрета ще трябва да се увеличи и площта на трансформатора, а оттам консумацията и по-мощен комутатор. И къде в този документ пише че това е перипетуум мобиле? И ще ми се да видя как водещите държави ще захранят едно жилище с електрет, а после цели градове и други държави.
« Последна редакция: (Неделя) 12 Ноември 2017, 02:00 от peppone1 » Активен

Умния човек не казва и половината от това което знае, а глупавия не разбира нищо от това което говори. Lao Tzu.
Професионалистът не е човек който не греши, а този който е направил всички възможни грешки в най-тясната област.
Неактивен Vale
Jr. Member
**
Публикации: 98
Пол: Мъж

« Отговор #9 -: (Неделя) 12 Ноември 2017, 16:06 »

Ще се опитам да отговоря на всичките въпроси.
Първо, не е възможно да се очаква, че официално ще бъде публикуван документ, където някоя държава да си признае че прави вечен двигател или както му казват - перипетуум мобиле. Така че, на нас ни остава да четем 'между редовете' за да разберем какво става наистина. По въпроса за увеличаването на трансформатора и от там увеличаване на загубите смятам че няма такава връзка. От доста години КПД на трансформаторите е 99.9%, което значи че загубите са нищожни и да очакваш разлика между два трансформатора е пресилено. А превключателя - 'герконово реле' е много малко устройство, за да търсиш там да се увеличът загубите. Автора изрично пише: 'с нарастване на площа на електрета (1) и полярния диелектрик (5) пропорционално нараства величината на генерирания ток'.
На въпроса дали от електрет може да се захранва жилище или поне някакъв прибор ще направя оценка, колко енергия може да се извади от един електрет. Сметките ще направим за 1 см2 , а като имаме в предвид, че става въпрос за кондензатор и имаме правило за паралелно и последователно свързване на кондензатори, можем да увеличаваме полезната площ до някакви разумни граници - примерно 1 м2 би могъл да се разположи на пластове в кутия от акомулатор за кола. Вероятно там ще влезне и повече, но това са подробности. Понеже руснаците на са написали какъв заряд имат на електрета, ще исползвам една публикация за Японска разработка, където са написали и заряда и напрежението. Ето и адреса и ще поставя като цитат от там само параметрите на електрета:

http://itnews.com.ua/news/44947-omron-razrabotala-miniatyurnyj-vibratsionnyj-elektrogenerator

Плотность заряда электрета, который был применен в прототипе Omron, составляет 2 кулона/кв.м. В результате разница потенциалов возросла до 700 вольт.


Сега идваме на най-интересния момент - с каква честота сваляме този заряд. При руснаците ползват честота 500 Hz , но в микрофоните и говорителите честотата достига до 20 kHz , така че предлагам да пресметнем за 10 kHz. При 2 кулона/кв.м за 1 см2 ще имаме заряд 2 * 10-4 кулона. При избраната честота получаваме 1400 вата. Сега, аз не съм видял написано черно на бяло че при тази честота може да се ползва всеки електрет. Въпроса с честотата е най-замъглен, защото там е скрита енергията. Но видяхме че руснаците публикуват за честота 500 Hz. При тази честота са необходими 20 см2 , или примерно размер 4 х 5 см. И тази енергия можеш да извадиш чисто - без фатки с резонанс и полярен диелектрик. След малко ще напиша и какви начини има за изваждане на енергията от електрета, защото предложения от руснаците не е единствен.
Активен
Неактивен Vale
Jr. Member
**
Публикации: 98
Пол: Мъж

« Отговор #10 -: (Неделя) 12 Ноември 2017, 20:31 »

Сега, след като видяхме, че в електрета има доста енергиа, да разгледаме как може тя да бъде извадена от там. Първо да видим има ли начин да се мине без прекъсвач. Известно е, че ако директно се свърже товар, към електрет, напрежението на електродите не се въстановява и този начин отпада. По въпроса е писано само в един источник на английски език, от където става ясно, че ако се приложи магнитно поле под 90о кум полето на електрета, то се увеличава заряда на електрета и честотата с която той си въстановява заряда. Хората пишат, че работят по въпроса чрез магнитно поле да обърнат електрета в батерийка. Ето адреса и какво там пише:

http://www.keelynet.com/electret.htm

QUESTION: Can the Electret effect be used to generate power directly?
ANSWER: The general concensus of the experts is no, but there are some new techniques that raise doubts about their certainty. One new technique is to mix ferrite granules into the dielectric when it is formed. A magnetic field applied at a right angle to the resulting electret's field has a dramatic effect in maximizing and recharging the electret effect.


Следващия метод може да бъде класическото исползване на резистор, за забавяне изтичането на заряда от кондензатор. Ако имате електрет с много високо напрежение може да му подберете подходящ резистор, през който да получавата непрекъснато ток с ниско напрежение. Има загуби от нагряването на резистора, но за това пък получавате директно захранване. Вероятно требва този метод да се съчетае с магнитно поле под прав ъгъл за повишаване на честотата за въстановяване на заряда.

Следващия метод е изпробван и е патентован. Става дума за директно включване на електрет към полярен диелектрик. Получава се много малък ток от 1 см2 но в патента предлагат да се исползват голямо количество такива елементи и утвърждават, че получават ток, колкото от батерийка в разумни размери. Има и снимки на прототипа. Ето адресите. Първо патента:

http://www.findpatent.ru/patent/239/2390907.html

Патент 2390907 Устройство для получения электрической энергии

За съжаление имаше материал описващ конкретната реализация, но вече са го скрили и го имам само локално на моя компютър. На този форум е невъзможно да се направи атач на файл, така че ще сложа само цитат за постигнатите резултати. Ако материалът е необходим на някого, мога да го испратя по е-майл. Цитата е:

Заявляемое устройство, включающее биполярный электрет и стабилизированный монокристаллический сегнетоэлектрик, позволяет стабильно получать электроэнергию необходимой мощности за счет утилизации внутренней энергии используемого вещества, например, при мощности одной элементарной ячейки 0,160 мВт устройство непрерывно работает на протяжении не менее чем 8000 часов.


Според мен получават много нисък показател за мощност, защото полярния диелектрик се поляризира от различни електрети и имат абсолютно вероятностно съвпадане на цикъла на електрета и цикъла на полярния диелектрик. На мой вкус, подредбата трябва да върви така - на всеки електрет електродите да се удължат така че да включат и полярния диелектрик. Такава клетка работи по подобие на пиезо-електрически кол*батален контур. При наличие на много такива клетки импулсите ще се припокриват във времето и тока ще наподобява постоянен ток. Възможно е да се наложи да се исползва кондензатор за изглаждане.

Друг напълно автономен модел има патентован под форма на статически источник на ток за захранване на трансформатор на Тесла. Може да звучи нереално, но са дали патент на двама кретена върху трансформатора на Тесла. При това от патента се вижда, че кретените даже не са направили прототип. Впечатлението е, че са абсолютно незапознати с електротехниката, защото пишат, че последователния кол*бателен контур на изходната намотка на трансформатора на Тесла служи за повишаване на тока излизащ от устройството. Впечатлението е, че някой, който ползва тази схема на захранване им е поръчал да правят патент. При това освен в Русиа, вече са регистрирали патент и на запад. Ето им адресите:

на руски език:

http://allpatents.ru/patent/2504129.html

или

http://bankpatentov.ru/node/564565

От първия адрес може да се свали PDF файл с пълния текст.

Ето го същия патент за англоезичния свят:

https://www.google.com/patents/WO2015065236A1?cl=ru

А това е адрес, от youtube където един англоезичен е направил експеримент за свързване на електрофорна машина с трансформатор на Тесла и показва некакви минимални резултати. Трансформатора на Тесла за да понижава напрежението го захранват на обратно - през вторичната намотка с тънката жица.

https://www.youtube.com/watch?v=qwVOp-HPIVE

Интересното е, че и в патента не се прави опит да се обърне трансформатора на Тесла в понижаващ трансформатор. Въпреки това патента е регистриран.

Идеята е, че разрядника е идеален прекъсвач, който няма подвижни части. За електрета е много подходящ, защото ще пропуска искра само след като електрета си въстанови заряда. Обаче някой трябва да нареди трансформатор на Тесла за понижаване, защото там идеята е, вторичната намотка да е вътре в първичната.
Усещането ми е, че някой знае как да го направи, а патента нарочно го пишат неграмотно, само за да пречи други да го ползват. Толкова неграмотен патент никой няма да купи.

До тук разгледахме начини на получаване на ток от електрет без превключател. Сега да видим какво може да се направи по въпроса за превключателя.

Исползване схемата за ел. звънец като прекъсвач.
Електрическия звънец е най-старото ел. устройство. И има указания, че японците са правили захранване на звънец от електрет. Обикновено в интернет се шири версията, че американците били много озадачени, понеже на трофейните японски телефони нямало захранване на микрофона и слушалката. Но, намерих матерял на английски език, където указваха, че озадачаването е настъпило, понеже телефоните изобщо били без акомулатори. Полевите телефони се състоят от микрофон, слушалка и звънец. Излиза, че американците укриват, че японците са направили и звънец, захранен от електрет. Според схемата на звънеца (в интернет е пулно със схеми) захранването се прекъсва автоматично, така че е логично звънеца да може да се захрани с електрет. При това честотата на такова устройство варира от неколко Hz  до  1 kHz. Ако в конструкцията на звънеца се махне камбанката и се исползва подвижния край на чукчето за периодично включване на друга токова верига, тази конструкция може да служи вместо реле. Ако има нужда от конкретна честота, требва да се обърне внимание на еластичноста на пружината и силата на магнитното поле, за да се постигне необходимата честота. Ако идеята е просто да се получава токов импулс от електрет и в последствие тока да се изглажда с импулсно захранващо устройство, няма голямо значение с каква конкретна честота, работи устройството. Важното е да работи.

Друг начин на прекъсване може да бъде, като се исползва устройство, способно само да се движи. Има например едно магнитно махало, от което виждам че в интернет е останала само снимка. Проекта се казва: 'Delk Magnetic Pendulum Project'. Ето го как изглежда:


Аз имам и клип, на който се вижда как това устройство работи. Явно го трият от всякъде, понеже не искат да обясняват, кой го движи. Устройството изглежда абсолютно безполезен модел, който единствено показва че има неща, които се движат сами. Обаче, ако подвижната част (махалото) има на равни растояния поставни магнити, които да преминават в непосредствена близост от 'герконово' реле, последното ще се превключва от магнитното поле и този процес може да се исползва за получаване на импулс от електрет и последващо изглаждане на импулса през импулсен захранващ блок. Това устройство има голями габарити, но като доказателство че получаването на енергия от нищото е достатъчно добро.

Сега ще поставя примерна схема, която може да служи за захранване работата на реле от електрет. По принцип реле се ползва вместо транзистор, защото ползват електрет с много високо напрежение. За електрети с по-ниско напрежение, има транзистори, които потребяват много малко ток за управление. В схемата се ползва кол*бателен контур, настроен на необходимата честота, за превключване на релето. Ето схемата:Освн тези методи на получаване на ток от електрет, съществува възможност да се захрани мотор от електрет.

Първия вариянт е да се исползва статичен мотор, изработен на основата на ефекта на Буфилд-Браун. В мрежата има много писано за този ефект. Патента му е правен в средата на миналия век. В Русия има един професор, който е направил варианти на мотор и на летателен апарат. Двигателя се нуждае от напрежение 14000 волта или повече. Просто движението започва от това напрежение. Разхода на ток е минимален (дължи са на искри, които се появяват поради високото напрежение). Този вид двигател е много подходящ за захранване с електрет. Особено летателния апарат.

Другия двигател е импулсния двигател. Може да се ползва или схемата на Адамс или на Бедини, като всека намотка се захранва от определно количество електрети. За включване може да се ползва или схемата на Бедини с транзистор, или 'герконово' реле и магнит. Такъв двигател ще се движи, ако нещо му придаде първоначелно движение.

Вероятно може да бъдат намерени още много схеми за получаване на ток от електрет, но аз в момента се сещам само за тези. 
Активен
Неактивен peppone1
Hero Member
*****
Публикации: 531
Пол: Мъж

« Отговор #11 -: (Неделя) 12 Ноември 2017, 21:26 »

Не знам какви телефони са използвали през войната, но да не забравяме че електретните микрофони както казах са активни устройства, т.е. нуждаят се от захранване, аналогично на въгленовите микрофони използвани в старите стационарни телефонни апарати. А това не е източник на енергия нали?
Активен

Умния човек не казва и половината от това което знае, а глупавия не разбира нищо от това което говори. Lao Tzu.
Професионалистът не е човек който не греши, а този който е направил всички възможни грешки в най-тясната област.
Неактивен Vale
Jr. Member
**
Публикации: 98
Пол: Мъж

« Отговор #12 -: (Понеделник) 13 Ноември 2017, 17:41 »

Имам чувството, че говориш за големите микрофони, които разнасят по сцената. Разбира се че имат захранване. Нали правят радиовръзка с приемател. Това е същото като клавиатюрите без кабел. Клавишите са на базата на електрет, а слагаш батериика, защото има излъчвател, а на USB порта на компютъра слагаш приемател. В момента можеш да намериш устройство, захранвано само от електрет в магазина за глухите. За тях правят микрофон и слушалка, които се пъхват в ухото и нема спиране. Работи винаги. Не се нуждае от зареждане. Но това са граждански технологий. За воените има съвсем други технологий. Ако разбираш руски език можеш да изгледаш едно интервю на зам. председателя на руската академия на науките. Той обяснява че са се научили да усилват електрически импулс 1 милион пъти. Усилват тока. Интервюто е от преди 14 -15 години. В момента това, за което се говори в интервюто като проект влиза на въоръжение. Ето адреса:

https://www.youtube.com/watch?v=5_0-RLV7jRo

Эктоны

Активен
Неактивен peppone1
Hero Member
*****
Публикации: 531
Пол: Мъж

« Отговор #13 -: (Понеделник) 13 Ноември 2017, 18:55 »

Всички електретни микрофони работят със захранване, без изключение. Действието им се основава като променлив резистор, а не като генератор. Слуховите апаратчета също са с батерийка.

Активен

Умния човек не казва и половината от това което знае, а глупавия не разбира нищо от това което говори. Lao Tzu.
Професионалистът не е човек който не греши, а този който е направил всички възможни грешки в най-тясната област.
Неактивен Vale
Jr. Member
**
Публикации: 98
Пол: Мъж

« Отговор #14 -: (Сряда) 15 Ноември 2017, 09:21 »

Ето тук има страница, на фирма, която продава слухови апарати без батерийки:

http://gal-ear.co.il/landing2/2017/hearing-aids-en.php?gclid=EAIaIQobChMIg4CF5fW_1wIVjBbTCh0dvgVAEAAYASAAEgIHwPD_BwE

Страницата твърди така:
A battery-free rechargeable hearing aid, the only one of its kind in Israel.


Освен това можеш на този адрес да си свалиш една книга на руски език, където на стр. 75 е обяснено, че правят електретни мокрофони, които не се нуждаят от захранване, че тези микрофони са обратими - могат да работят като говорители и е расказана историята с японските телефони от войната, Ето адреса:

http://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/40124/39b215f5683065b8af78617c4903b698.pdf?sequence=1

Не знам как се справяш с руския език, но на филма от youtube.com , който ти сложих миналия път, на въпроса на водещия, дали правят патенти на тези усилващи системи академика отговори, че ако направят патент ще се разбере какво правят, за това изделията са само за воените и не се продават. За какво им е патент, като това са секрети, дето на никого не ги дават. Каза също че и американците работят по тази технология. Но от американците не изтича информация.
По принцип, не знам защо спорим за микрофони. Ставаше дума за захранващи устройства на базата на електрет. Ами в началото на втория документ седи следния текст:
Изобретението се отнася към областта на електроенергетиката и може да бъде използвано в системи за управление, радио-разпространение, системи за връзка и космическа апаратура за автономно захранване на електрически устройства, интегрални микросхеми и други елементи.

Значи става дума за захранване. Сега си представи че устройството, което е донесено да го приемат воените има КПД < 100%. Ами тогава, то може да бъде заменено с обикновена батерийка, която има 100% КПД. Каква команда ще му дадът воените, на този 'учен', дето им губи времето с глупости - командата "кръгом" и командата "бегом".  Embarrassed
А на автора на патента му седи биографията в интернет, понеже е направил повече от 50 патента за воените. А за тех не работят случайни хора.
Активен
Страници: [1]   Нагоре
  Изпечатай  
 
Отиди на:  


Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2011, Simple Machines  Theme KurtLarVaDisi
© Copyright 2012 - 2018 XCOMBG.NET

конспирация манипулации езотерика окултизъм НЛО извънземни духове сънища окултен конспиративен видения духове нематериален паранормални