Страници: [1] 2 3 4   Надолу
  Изпечатай  
Автор Тема: Докладът на Доган  (Прочетена 4692 пъти)
0 Членове и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
Неактивен bojinkata
Hero Member
*****
Публикации: 7220
Пол: Мъж
мислите определят съдбата ти

« -: (Неделя) 20 Януари 2013, 12:12 »

Помествам този документ, защото като се абстрахираме кой го е писал има много истини и обяснява много неща ставащи в света и България.
Уважаеми делегати, на VIII-та Национална конференция на ДПС, Уважаеми гости от страната и чужбина, Ваши превъзходителства!
Осмата НК ще остане в историята на ДПС с различни оценки и политически квалификации. За мен този най-висш партиен форум ще има както фундаментални политически измерения за партийното строителство, така и личностен екзистенциален смисъл.
Днес ние трябва да си отговорим на въпроса:
какво в нашата стратегическа визия за света трябва да остане и да се развива? И коя част следва да се промени съобразно динамиката на европейските политически реалности и на регионалния политически свят. Разбира се, това метаполитическо сканиране е необходимо да се направи от гледна точка на либералните принципи, ценности и политически практики.
Две основни тенденции характеризират нашия съвременен глобален политически свят. Първата тенденция е свързана с обстоятелството, че в геополитически план светът се движи от едно полюса и към многополюсен свят. С други думи, следващите няколко десетилетия глобалният политически свят ще се намира в състояние на преход, преобразуване, трансформация към поливалентност на ценностите и мултикултурност на човешките общности.
Втората консолидираща света тенденция е свързана с търсенето на изход от Глобалната криза предимно в постигането на финансова стабилност, растеж и заетост, което може да се приеме за адекватна стратегия само като първа стъпка в правилното дефиниране на същността на кризата като глобално явление. Според мен относително глобалният характер на кризата има далеч по-дълбинни проекции, защото е само един от отпушените бентове на системата на властта във връзка с Промяната на управляващите параметри на Глобалния свят към многополюсност и мултикултурност.
Взаимодействието на тези две тенденции създава процес на бавни, но съвсем явни финансови, икономически и социокултурни завихряния, които трудно се поддават на прогнозиране и управление.
Основният въпрос при тази геополитическа ситуация е : ще успее ли ЕС в контекста на Програмата “Хоризонт 2020″ да гарантира лидерската си роля в развитието на науката, ключовите технологии и в качеството на живот в социалната сфера?
По всичко изглежда, че ” Програмата 2014-2020″ е едно огромно предизвикателство пред ЕС и като че ли априори е ясно, че от нейното успешно или неуспешно изпълнение ще зависят не само целостта на EC. общото състояние на страните-членки, но също така и властовите вектори и геостратегически баланси в планетарен мащаб.
Ако това предизвикателство беше в дис*урса на самоцелното надбягване за технологична иновативност и по­литическо надмощие, крайните резултати на евентуалния лош сценарий нямаше да изглеждат чак толкова фатални. Но Глобалната финансово-икономическа криза в Западния свят е обективен факт, който поставя ЕС в ситуация на безалтернативен избор, а именно: стратегиите за оцеляване и за развитие на страните-членки трябва да образуват общ, сумарен вектор на ускорено лидерско развитие на Общността! В противен случай ” Хоризонт 2020″ ще си остане само в рамките на конвенционална стратегия за оцеляване в търсене на позитивен изход от Кризата и всяка страна-членка ще се спасява както може. И точно в това отношение са моите притеснения за лидерството на ЕС в световен мащаб… Защото това директно ще рефлектира върху състоянието и съдбата на България.
За да изразя сравнително по-еднозначно притесненията си, няма да коментирам въпроса дали финансирането на “Хоризонт 2020″ е адекватно в сравнение с аналогични програми на САЩ, Китай и Япония. В този дух няма да изразя и съмнение дали един процент от брутния продукт на ЕС е достатъчен за една такава геостратегическа инвестиция за запазване и утвърждаване на Европейското лидерство в света. Но в същия контекст на Лидерството на ЕС бих искал да коментирам ефективността на разходваните средства от бюджета на Съюза за финансовото стабилизиране на определени страни-членки и за създаване на условие за заетост. Въпреки че се правят целево, тези инвестиции си остават в рамките на парадигмата на оцеляването, а не за придобиване на стратегическо предимство в развитието. Това обстоятелство на рефлексивно равнище имплицира най-малко два типа въпроси и опасе­ния, които имат силата на политически реалности:
На първо място, превръщането на научните изследвания в нови продукти и услуги е все още далеч от необходимата за целта консолидация на европейския научен и инженерен потенциал за създаване на принципно нови ключови технологии. Няма да бъде излишно да напомня, че в исторически план Европа дължи лидерството си именно на науката и новите технологии.
На второ място, имам “усещането”, че оценките на Брюксел за Кризата във финансово-икономическия свят е по аналогия на предишни кризисни сътресения на световната икономика. Респективно – търсенето на изход/или изходи от нея са в рамките на конвенционалното мислене и действие. Разбира се, кризите са естествено състояние на човешкото развитие. Но в конкретния случай търсенето на позитивен изход от нея е равносилно на избор на изпреварваща стратегия за развитие на ЕС най-малко за няколко десетилетия.
Характерна особеност на днешната криза е обстоятелството, че тя протича в условията на новите реалности на Глобалния свят, включително и на все още неписаните правила в него. Светът никога не е бил толкова глобален и взаимозависим във вертикално, хоризонтално и виртуално измерение.
В предишните етапи на развитие на Въглеродната икономика, базирана на фосилните горива, развиващите се държави са намирали модели за изход от кризите в капиталистическия център на света. Днес ситуацията е коренно различна, защото моделите за подражание са твърде спорни. Страните, които се намират във възход, като Китай например, са в ускорена степен на модернизация, но в хоризонта на Въглеродната епоха. Тъкмо затова търсеният модел за развитие е в съвсем друга посока.
Резултатът от модернизацията по класически западен образец е очевиден:
- индустриализация (реиндустриализация), масово производство и масово потребление: светът е на ръба на самоунищожителна екологична катастрофа и тотална енергийна зависимост.
В този ред на мисли, ако поставим знак за равенство на изхода от кризата с избора на стратегически път за развитие, Лидерството на ЕС следва да се реализира в областта на Зелената индустрия, ВЕИ, принципно новите начини за преобразуване u съхраняване на енергията, биотехнологиите, нанотехнологиите…., което условно можем да наречем Лидерство във Водородната икономика. С други думи, Лидерството на Европа има смисъл само ако успее да зададе параметрите на следващата индустриална революция и на новата икономика, така както преди два века даде тласък на Първата индустриална революция и на Въглеродната икономика.
В началото на Кризата като че ли интуитивно разбирахме, че след нея светът ще бъде друг, и спирахме дотук. Днес сравнително по-уверено можем да твърдим, че причините за нейното възникване и развитие в Западния свят са доста по-дълбоки, защото засягат самия статус на човека в Природата, както и отношението на човека към себе си и към различието и другостта. Очевидно е, че в центъра на съвременния капиталистически свят, в лицето на САЩ и ЕС, въглеродната икономика достига своя праг на развитие, поставяйки под въпрос понятията за прогрес и цивилизация. Искрено се надявам, че е въпрос на време отново в този център да се появи алтернативата на остарялото и моделът за развитие на новата икономика.
За мен няма съмнение, че Глобалната криза е и криза на парадигмата и на модела ни за развитие. Криза на самата ни представа за модерност, модернизация и циви­лизованост, криза на нашите разбирания за насоката ни за развитие. Тъкмо затова Глобалното политическо време се тресе и терзае накъде да реализира себе си. По всичко изглежда, че този въпрос на въпросите“ще се реши не от политици и чиновници, а от вдъхновени предприемачи с усет за иновации и за друго качествено равнище на функциониране на властта като самоорганизираща се система.
В тази връзка преди няколко години един известен американски финансист лансира тезата, че кризата е вто­ричен продукт на вярата ни в неолиберализма, който давал неограничени прерогативи на саморегулацията на пазарната икономика, а това се оказало погрешно.
Не бих искал да ви занимавам с темата за регулация/ дерегулация на пазарния свят. Въпросът, който искам да поставя, е конкретен и прагматичен, а именно: отговаря ли институционалната структура на властта в ЕС на неговото ефективно интегриране?
Очевидно Властовата система на ЕС и страните-членки ще има нужда не само от продължителна синхронизация, но също така и от нови принципи за “права и обратна връзка” с прецизно уточняване на степените на свобода за всяко властово равнище.
В сегашния си вид Властовата система на ЕС и страните-членки в основната си част са институционализирани структури на властта на идеализираната национална държава. В най-добрия случай тя е усъвършенствана през периода на “Студената война” и след падането на Берлинската стена, но същността й е същата. И точно в това отношение се поражда проблемна ситуация във функционалната целесъобразност на Властовата система. Тя е конструирана за запазване на суверинитета на силни държавни субекти в несигурна и кон*урентна среда. Тъкмо затова нейната категориална инфраструктура се базира на:
монолитното единство, перфектната сигурност, изрядната структурност, строгата централизация и субординация, прецизната нормативна регулация, йерархичната организация и т.н.
Тази Властова система отговаря на идеологемите на европейския политически модернизъм, затова е като еманация на една идеална национална държава. Но може ли тя да ” обслужва” съюз от 27 държави, дори и с тежестта на идеята за изграждане на ” Европейски обединени щати”? Съмнявам се! Защото в този си вид и категориален формат тази Властова система провокира различни пластове на Историческото време, което пречи на реалните интеграционни процеси в Съюза.
Дори нещо повече. Тази Властова система в определен смисъл о*уражава възпроизводството на определени сегменти на актуалното Политическо време, които дефектират общата политическа воля и Свободата на действие на “Цялото” в лицето на ЕС. Защото векторите на Властовата система на страните-членки гравитират около егоцентризма на националната идея. Но етнонационалната визия изключва не само различието и другостта, а в определени прагови случаи и “Цялото”.
Подобно твърдение няма нужда от доказателства. Достатъчно е да си припомним развоя на ситуацията в Гърция и в още няколко страни, както и очертаващия се референдум за ЕС във Великобритания. България със своята полицейска диктатура също не прави изключение.
Интересно е да се знае, че това обстоятелство за статуса на Властовата система е предвидено от архитектите на ЕС. Затова във визията на Евроидеята водещ принцип на Властовата система ерегионализмът, а не централизмът. От тази гледна точка, закъснялото развитие на стратегията “Европа на регионите” е част от причините за кризисните явления в ЕС.
Ако опитът ни е провокирал да мислим в по-свободен порядък за гарантиране на Лидерството на ЕС в Глобалния свят, бихме могли да допуснем, че Политическото време е узряло за профилактично категориално изместване на акцентите на Властовата система.
Това “безобидно” действие би задало друга опция на Свободата на политическото целеполагане, а паралелно с това- и активиране на предприемаческата дейност и легитимиране на мултикултурните реалности.
Естественият въпрос, който възниква от логиката на контекста, е: Има ли Европейската духовна традиция философско-културологична основа за подобно “профилактично” изместване на категориалната база на актуалната Властова система?
Да, има. В Европейското духовно пространство има всичко, стига да знаеш какво търсиш и да имаш отворени портали за възприемане на реалностите.
В най-лошия случай е налице 40-50-годишна традиция в преосмислянето и предефинирането на идеите, принципите и практиките на политическия модернизъм в Евроатлантическото духовно пространство. И това явление се нарича Постмодернизъм.
Би било знак на неуважение към конференцията да ви занимавам с философията и практиките на постмодернизма. Разбира се, подобно действие е невъзможно. Обаче се изкушавам да ви демонстрирам как би изглеждало въпросното изместване на векторите на Властовата система на идеализираната национална държава, от гледна точка на необходимото доминиране на властовите вектори на ЕС:
Например:
> Вместо монолитното единство на модернизма – хармонията на цялото и частите (т.е. заедността) на постмодернизма;
> Вместо перфектната сигурност на държавата – свобода и отговорност на институциите;
> Вместо изрядна структурираност на държавата -функционална ефективност в обслужването на гражданското общество; (речта беше прекъсната точно на това изречение от нападението – бел.ред.)
> Вместо строга централизация на дейностите и услугите – управляема децентрализация с участието на неправителствения сектор;
> Вместо държавна регулация на пазара – кон*урентна дерегулация и стимулиране на иновациите;
> Вместо пирамидални организационни структури -стимулиране на самоорганизиращи се системи със синергетична ефективност.
Дори и от пръв поглед започваме да разбираме защо политическите елити на националните държави нямат особен афинитет към алтернативната на Политическия модернизъм Властова система?!
В най-обща перспектива, категориалната инфраструктура на Властовата система на Модернизма ми изглежда като закотвена в опцията на двумерната плоскост на политическата свобода за мислене и действие.
Докато дис*урсът на Постмодернизма продуцира реалности като холограмата и затова прави необходимо ефективното взаимодействие на “Цялото” и “частите” в политическото пространство и време на ЕС.
Освен това, което е важно за финализиране на тематичното изложение:
- Властовата система на политическия Модернизъм, като надстройка на класическия капитализъм, подхожда повече на онтологията и логиката на Въглеродната епоха.........
Докато Властовата система на Постмодернизма съответства повече на появяващата се на хоризонта Водородна икономика.
Постмодернизмът пасва повече на ЕС на регионите. Тоест, единствената базова география, в която ЕС може да се утвърди като безалтернативен интегриращ субект, за разлика от политическата география на националните държави.
Но дори и да породи скепсис и съмнение в еднолинейното възприятие на заклетите бюрократи, тези две оптики на Властовата система могат да функционират диференцирано или като взаимодопълващи се подходи.
Прави впечатление, че ограничаването на бюрократичното изкривяване е предвидено в “Хоризонт 2020″, най-вече по отношение на инвестициите в приоритетните иновативни технологии на ЕС.Разбира се, конкретните политически реалности нямат еднозначни измерения и оценки. Преди няколко години водещи политици в ЕС съвсем непринудено обявиха провала на мултикултурносттпа в Европейската политика. Причините за тази радикална смяна на позициите не се свеждаха само до им играят ските вълни към развитите страни в ЕС. Въпреки че Западна Европа трудно може да покрие очакванията си за лидерско развитие, без да ползва услугите на номадските работници от Източна Европа. За съжаление, не само няма визия за развитието на този процес, но и правила за регулация в актуален план.
По всичко изглежда, че този процес ще продължи достатъчно дълго време, за да си затваряме очите пред реалните проблеми, които той поражда. Типична практика е номадски работници от Източна Европа, в частност от България, да се настаняват компактно в определени регио­ни и да образуват затворени общности от рода на гета. Това са предимно неквалифицирани или нискоквалифицирани работници, които се реализират предимно в земеделието, строителството и сферата на услугите. Разбира се, една част са и дефицитни специалисти,; завършили ВУЗ в България.
Поставям този проблем, тъй като от страничен той се превърна в един от основните въпроси пред ДПС и пред Европейските либерали. Според мен това са първите кълнове на пол и валентното битие на мултикултурността в ЕС. И ще бъде жалко, ако либералите изпуснат този шанс да си изградят дългосрочна стратегия за направляване на този процес, поне за следващите две десетилетия.
Процесът за търсене на по-добро препитание ще продължи, независимо от изхода от кризата. Защото разликите в цената на труда, на равнище “средна работна заплата”, са 3-4 пъти по-високи. А в определени случаи и повече.
Синдромът на номадското препитание е фокусиран върху изострената идентичност. Оттук започват и проблемите за кризата в Мултикултурносттпа. В същността си това явление не е индикация за криза на мултикултурализма, а проблем на Властовата система, която няма модел за тяхното включване в социокултурния дис*урс. Напротив, Властовата система изначално е нагласена за изключване и маргинализиране, въпреки Толерантността, като поносимост и търпимост на различието и другостта. Явно ниският праг на адаптивност на работниците-номади в културния дис*урс на страните домакини в ЕС провокира по-ниски стойности на поносимостта и търпимостта. Но това обстоятелство също е реален проблем на либералния проспект за развитието на света.
Уважаеми дами и господа, делегати и гости!
Динамиката на процесите в ЕС са толкова важни за България, че ако не сме ориентирани в основните й насоки, няма да бъдем в час и по отношение на мястото и роля­та ни в него.
Въз основа на казаното дотук, можем да направим достатъчно точни политически проспекти на конкретни визии и стратегии за развитие.
ПЪРВИЯТ ПРОБЛЕМ на България и на цялата демократична общност в страната е категоричното възстановяване на Демокрацията!
............
« Последна редакция: (Неделя) 20 Януари 2013, 12:20 от bojinkata » Активен

bojinkata
Неактивен bojinkata
Hero Member
*****
Публикации: 7220
Пол: Мъж
мислите определят съдбата ти

« Отговор #1 -: (Неделя) 20 Януари 2013, 12:16 »

.....Този “категоричен императив” има фундаментално ценностно основание, а именно: ако изходът от кризата е иманентно свързан със стратегията за икономическо развитие на страната, то изборът на Демокрацията е цивилизационният ни път за развитие. Затова Демокрацията няма и не може да има алтернативи. Освен това този стра­тегически избор е направен преди 23 години.

Няма нищо по-значимо от възстановяването на Демокрацията, освен ако не сме поставени пред дилемата за физическото оцеляване на един народ. Но Историята показва, че няма нищо по-добро измислено от човечеството и за физическото оцеляване на народите, освен Нейно Величество Демокрацията!

Демокрацията е уникално постижение на Западния политически Модернизъм, но и абсолютният характер на легитимната власт на националната държава също е неин продукт.

Демокрацията е стихията на Гражданското общество, която чрез изборното право за представителност на социалните структури в управлението прави сериозен пробив във Властовата система на абсолютната неограничена власт, но не я елиминира напълно от Историята. Въпре­ки това Гражданското общество има статуса на политически и ценностен контрапункт на националната държава. В този контекст Демокрацията е и резултативен продукт (резултанта) от взаимодействието на властовите отношения на гражданското общество и държавата:

- ако гражданското общество е силно, националната държава не само се съобразява, но се и принуждава да коригира Властовата система;

- ако гражданското общество е слабо, условията и предпоставките за подмяна на Демокрацията с Диктатура се превръщат в обективна възможност.

За да бъде силно едно гражданско общество, то трябва да има адекватно представителство на социалната структура в партии и движения, като либерали, социалисти, консерватори и т.н., със съответните им идеологеми и визии за развитие на обществото и държавата.

При положение, че в България подобни партии са някъде към 400, е сигурен знак, че структурата на обществото не съответства на партийния ландшафт. Политическият пазар на идеологемите може да се измерва само със самофиксирането им във Властовата система като самоцел и като трамплин за лично облагодетелстване от властовия инструментариум на Националната държава.

Навярно тепърва ще се анализира “случаят ГЕРБ и Бойко Борисов” в най-новата история на България. Най-вече от гледна точка на въпроса:

- Защо след близо 20-годишен преход към пазарна икономика и демокрация Властовата система на държавата беше обсебена от идентифицирани “летящи обекти” от подземния свят?.......................

 
Активен

bojinkata
Неактивен bojinkata
Hero Member
*****
Публикации: 7220
Пол: Мъж
мислите определят съдбата ти

« Отговор #2 -: (Неделя) 20 Януари 2013, 12:17 »

.....Уважаеми дами и господа,

Скъпи фенове на Демокрацията!/Това е някаква шега на Доган/б.р.

С ваше позволение бих искал да се изповядам пред вас като човек, който е преживял катарзиса на Подмяната на Демокрацията с Диктатура.

Демокрацията не е веднъж завинаги зададена обективна реалност като ценностна система.

Демокрацията се оказа много уязвима, с перманентна потребност от грижи за утвърждаване и развитие.

Инерцията в нашите модели на поведение и рутинността във възприемането на нейните ценности се заплащат с много висока морална цена.

До такава степен се объркваш, че дори не можеш да си обясниш какво се е случило!

И защо си бездействал, когато всичко е ставало пред очите ти?!

Когато осъзнаваш какво си допуснал като част от политическия елит на страната, вместо търсене на рационално обяснение, се стъписваш още повече. Защото започваш да проумяваш за какво става въпрос.

Виждайки как реагира медията и обществото на поведението на един мачо като Герой-спасител, ти става тъжно и мъчно…..Но чувството на вина от политическо бездействие не те утешава, а те тормози дълбинно и вертикално….

Когато за пореден път преживяваш спектъра от възможности на Демокрацията и разбираш своя дял от общата вина, който превръща възможността за Диктатура в действителност, вече си готов да отсъдиш, че това е най-важният урок на Демокрацията, който обаче не трябва да се повтаря. Защото политик, който не е бил в час на този урок, не знае цената на Демокрацията. Такъв политик е станал жертва на рутината и инерцията…

Страхотен урок. Неповторим, драматичен дори. Диктаторите не разбират от базови ценности, политическо целеполагане и стратегия за развитие на страната. Но Те по-добре от нас усещат инстинктивната сила на Властовата система и нейните инструменти. Особено микрофона, камерата и силовите инструменти. И всичко, което може да служи за принуда и рекет.

 

Могат да ти вземат бизнеса, но ти трябва да се чувстваш благодарен.

Могат да те фалират, но ти трябва да мълчиш и да се страхуваш. Защото може да последва и нещо много по-лошо.

Могат да те компрометират чрез медията до такава степен, че гледайки се в огледалото, да не се познаеш.

Могат да фалират и държавата, стига това да им гарантира собствено оцеляване и житейска сигурност.

Но диктаторите, като нашия Герой-спасител, са странни хора. Колкото и да са суетни и арогантни пред камерата, в същата степен са неуверени и страхливи в бъдещата посока на времето. Затова тях изключително много ги интересува Оцеляването. Дори го трансформират в политическа стратегия на държавата и обществото.

Неслучайно основният предизборен трик на нашия Герой-Спасител не е някаква програма или модел за развитие на България, а “събуждането на инстинкта на българина за оцеляване”. Разбира се, това внушение задължително се свързва с виртуалната турска опасност и с ДПС като продукт на Османското културно наследство на Балканите.

Дотук добре. Машината на страха е конструирана по “свой образ и подобие” и пусната в действие. И тя започва да произвежда необходимия за събуждането на инстинкта за оцеляване продукт – Страха. Но въпреки всичко, нашият Герой-спасител не се чувства сигурен, той иска да бъде презастрахован и затова решава в приятелски порядък да се обърне към турския си колега от Анкара да му се притече на помощ с каквото може. И естествено колегата му от Анкара откликва положително…

Не искам да коментирам поведението на чужди премиери от коректност, въпреки че имам морални основания за това.

Искам само да припомня на нашия Герой-спасител, тъй като не обича да чете и хабер си няма от История, че няма нищо ново под слънцето на Историята. Затова той вероятно не знае, че така влиза в странни отношения, които имат аналогични модели в историята на Балканите…

Стремежът на диктаторите към абсолютната власт е без граници. Те обикновено започват с показна прилежност, за да се харесат на публиката. Достигат своя апо­гей с популизъм и демагогия на тема Справедливст. И накрая стават жертва на същата машина на властта, която са създали.

Но пакостите, които правят, са толкова големи, че след тях са необходими години за нормализиране на света, който са командвали…

Така например:

- За първи път от началото на прехода политическият елит на страната започна да артикулира темата за “Защитната система на Демокрацията”;

- За първи път се прави реална организация от различни партии за “Сигурността на вота на избирателите”;

- За първи път политиците започват да разбират как колаборацията на МВР и част от медиите на страната може да се превърне в месианска основа на Властовата система и да подмени Демокрацията с авторитарна диктатура.

Тъкмо затова ПИ-2013 трябва да имат за основна цел спасяване на Демокрацията. Дори и с цената на непризнаване на изборните резултати. Защото от гледна точка на изборния закон, приет самосиндикално от упра­вляващите, е важно кой брои бюлетините, а не колко са гласоподавателите.

 

ВТОРИЯТ ПРОБЛЕМ, върху който бих искал да фокусирам вашето внимание, е изходът от кризата и стратегията за икономическо развитие на България.

Когато възстановяването на Демокрацията се поставя като условие за изход от кризата, на езика на политиката това означава твърде много. Най-вече това твърдение отчита реалния факт, че българският бизнес е на колене и няма сигурност и предприемаческа мотивация. Твърде много са случаите, когато, щом една значима фирма се появи на хоризонта с реални инвестиционни намерения, веднага се образува опашка от директората на Героя-спасител, “плачеща” за формално участие или пък направо с намерения за изземване на бизнеса.

Ситуацията е стигнала дотам, че чужди бизнесмени очакват резултатите от предстоящите ПИ-2013 с не по-малък интерес от партиите. Явно при несигурна инвестиционна среда да се мисли за преки инвестиции и реален икономически растеж, за бизнеса изглежда наивно и рисковано.

Икономическото състояние на България не е просто лошо, а много зле. Ние сме на последно място по БВП на глава от населението по паритет на покупателна способност. Разликата между първата страна (Люксенбург) и последната, която сме ние, е близо 5.5 пъти.

Реалният икономически растеж дава индикации, че страната се намира в депресия, която вероятно ще продължи още няколко години.

Безработицата расте и вече достига 13%, с респектиращите за мащабите на България около половин милион души.

В политиката на доходите намаляването на номиналните доходи на заетите и пенсионерите в началото на кризата е гаф, който очевидно ще се отрази твърде негативно на изхода от кризата. Тази недалновидна политика парализира потреблението и възможностите за растеж.

Освен това прави впечатление, че разминаването между прогнозите, планирането и отчетите е няколко пъти, което е най-точна индикация за равнището науправленческия и експертен капацитет на централната власт в търсенето на изход от кризата. Това обстоятелство директно означава, че управляващите не познават реалната икономика на страната и буквално бездействат.

Дори нещо повече. При това управление поставянето на знак за равенство на изхода от кризата с избора на стратегия за ускорено догонващо развитие е невъзможно. Това обстоятелство още веднъж потвърждава генералната оценка, че сегашното статукво на Властовата система е неспособно да изведе страната от кризата с работеща стратегия за развитие. Просто икономиката на страната е на самотек._К основните властови субекти на страната заблуждават незнайните врагове, като режат лентички и се наслаждават на благоговеенето на своите любимци.

В този контекст сравнително по-уверено мога да заявя, че ДПС има стратегия за развитие на страната с далеч по-ясно дефинирани приоритети, съобразени със стратегиите за развитие на ЕС и с особеностите на различните региони в страната.

Нашата готовност за приоритетни инвестиции и откриване на нови работни места е далеч по-голяма.

В най-общ план те са свързани с чиста екосреда, биоземеделие, модерни модули за съхранение и преработка, възстановителен и здравен туризъм.

В крайно редуциран вариант тези стратегически приоритети са: чиста енергия, биохрани и здраве.

Дори тези продукти и услуги в определен смисъл не зависят от това, дали ДПС ще участва или не в централната власт. Защото тази стратегия се основава на регионалните природни и човешки ресурси и най-вече на новата роля на местната власт за превръщането й в основен субект на отговорност за инвестиции и заетост в различните общини.

 

ТРЕТИЯТ ПРОБЛЕМ, който искам да поставя на вашето внимание, е по-скоро към Европейската либерална общност. Става въпрос за актуалното състояние, както и за перспективата на етнорелигиозните малцинства в ЮИЕ, т.е. на Балканите.

Балканският свят е толкова специфичен, че той твърде условно може да се сравни с други европейски ре­гиони.

Основната ми теза е, че различните скорости за реална Евроинтеграция на страните от региона, като “страни-членки”, “кандидат-членки” и “преговарящи” за присъединяване към ЕС, твърде много напомнят за различните скорости на икономическо и социално развитие в актуалния европейски политически свят. Но както при различните скорости в ЕС диференциацията между страните-членки в икономическото им развитие продължава да нараства, така и различните скорости за Евроинтеграция на страните от Балканите увеличават ценностната дистанция между различните етно-религиозни малцинства. И това става както в Регионален мащаб, така и в рамките на националните държави.

Очевидно е, че икономическата криза катализира чувството за историческа справедливост, както и различни архетипове за разломи в Историческото време.

Бях неприятно изненадан, когато във връзка с честванията на 100- годишнината от Балканската война почти всички страни реагираха еднозначно за нарушена историческа справедливост спрямо нейните географски резултати. Типичното в панорамата от различни реакции беше общата позиция за малцинствата като исторически активи на културните наследства в загубените територии. С други думи, възприятието на малцинствата е в полето на “мюрета” за предявяване на евентуални претенции.

Според мен, Европейските либерали трябва да имат реална визия и подходяща управленческа стратегия на тези процеси. ЕС няма друга алтернатива, освен превръщането на Балканите в Зона за стабилност и сигурност. И в това отношение е направено не малко. А доколкото се отнася до етно-религиозните малцинства, те могат да се превърнат в Генератори на Европейска Заедност на Балканите. Разбира се, всичко се свежда до статуса на малцинствата в националните държави.

В тази връзка ми е и предложението към Европейските либерали, а именно, необходима е концепция за даване на “статут на европейско малцинство” на ри­сковите малцинства в ЕС, в частност на малцинствата на страните от ЮИЕ.

Убеден съм, че Европейските либерали могат да постигнат тази изключително важна за единството и развитието на ЕС стратегическа формула за малцинствата.

Освен това, в контекста на “Хоризонт 2020″ са предвидени инвестиционни пера за “приобщаващи, новаторски и безопасни общества”. Това е предизвикателство, което си заслужава борбата. Защото Заедността е заложена в ценностния код на Евроидеята. А на ДПС й подхожда да има директна комуникация с Брюксел.

 

Когато преди половин година се запознах с обвинителния акт срещу 12-те имами по делото в Пазарджик, се стреснах. Те бяха обвинени по същите членове от ” глава първа” на НК, по които аз бях осъден за противодържавна политическа дейност преди 27 години, по време на Тоталитарния режим.

И най-странното беше, че в съдържанието на Обвинението основните аргументи бяха изфабрикувани на базата на допускането, че по-различната интерпретация на кораничните текстове води до застрашаване на националната сигурност!?

Използвам случая да благодаря на Европейските либерали за разбирането и подкрепата по този казус на либералния форум в Дъблин.

Подобни събития са изключително тревожни и опасни. Това е произвол на държавата спрямо правата и свободите на гражданите й.

В личностен екзистенциален смисъл се случи така, че преди 28 години се наложи да променя управляващите параметри на живота си, защото се осмелих да се противопоставя на подобни изстъпления срещу правата и свободите на човека и на малцинствата в България. Това стана възможно, защото имаше хора с *ураж и самосъзнание да се борят за Свободата* Част от тях са тук, в тази зала. Използвам случая да ги поздравя.

Но тази борба може да продължи по-нататък само с директната подкрепа на Европейските либерали и на институциите на ЕС

В тази борба за Свободата минах всички етапи на преобразуване на образа си; от надежден млад философ – през нелегалното съпротивително движение срещу тота­литарната власт – до политически затворник и 23 години един от строителите на Демокрацията в България.

И, разбира се, в тази неспирна дейност, паралелно с позитивите, натрупах и много негативи: от “проклятие” до “доганизация ” и “сатанизация” на политическите реалности в страната, което обективно пречи за разширяване на либералната електорална ниша в България.

 

Скоро една интелектуалка се пошегува в медията: “ако Доган твърди, че небето е синьо, вероятно и това ще провокира негативна реакция”. Напълно съм съгласен с нея. Например подобно тривиално очевидно твърдение може да се изтълкува като опит за “доганизиране” на космическото пространство в турскосиньо. И съм сигурен, че сред известна част от пронационалистите ще хване дикиш…

Тъкмо затова борците за Свободата трябва да имат правото на свободен избор - кога да се оттеглят от нагнетения терен на борбата за права, свободи и Демокрация, за да предоставят възможността на други да поемат щафетата…

Правя това с дълбокото осъзнаване на необходимостта от подобен акт. В името на Свободата и на развитието на ДПС!

Изтърканите клишета за профила на ДПС се въртят около идеята за партия от лидерски тип. Това е вярно само за непосветени. Защото ДПС е много повече от това.

Моята роля се свежда до шанса на живота ми да дам “Първия тласък” за развитието на ДПС.

Благодаря на всички, че ме удостоихте с това призвание…..
      

 
« Последна редакция: (Неделя) 20 Януари 2013, 12:30 от bojinkata » Активен

bojinkata
Неактивен bojinkata
Hero Member
*****
Публикации: 7220
Пол: Мъж
мислите определят съдбата ти

« Отговор #3 -: (Неделя) 20 Януари 2013, 12:18 »

..............След “Първия тласък” ДПС и лидерът се създаваха взаимно. В тази сложна Симетрия във взаимното развитие се крие част от тайната за успехите на ДПС през последните две десетилетия. В това позициониране на взаимно полагане, задаване и покриване на очакванията Властовата система губи стандартния си смисъл, защото се издига до равнището на Субстанцията на Властта като Свобода. Тъкмо затова ДПС и Лидерът са огледални образи на стремежа на колективното тяло на общността към Свободата.

ДПС е “другото мое Аз”, затова няма къде и как да избягам от него. И не искам. Защото ДПС е 28 години от живота ми…

Оставам посветен със и на каузата ДПС.

Но можем с общи усилия да променим оптиката на обществото и образите на ДПС и лидера, за да дадем на Колективното тяло на Демокрацията по-висок праг на развитие.

В тази връзка искам да изразя дълбоката си благо­дарност за Доверието, с което ме удостоихте десетилетия наред:

- Благодаря на репресираните, че рискуваха живота си с надеждата за по-голяма Свобода и Сигурност на следващото поколение;

- Благодаря на младежите, че превърнаха ДПС в свой начин на живот;

- Благодаря на Европейските либерали за подкрепата и за взаимно изживените моменти на Заедността;

- Благодаря на нашите изселници в Р Турция, които успяват да хармонизират съвестта си с политическия код на ДПС;

- Благодаря на всичките ни противници за усилията им да поддържат имунната ни система на високо равнище;

- Най-вече съм благодарен на цялата ни членска маса и на нашите избиратели, които промениха геометрията и смисъла на Погледа си.

Тъкмо затова ДПС се превърна във Визия за по-добър живот. Като партия ДПС не може да бъде управлявана как да е, защото в ценностната й матрица е заложена независимостта и Свободата за действие. А електоратът на ДПС е много специален: с изключително чувство за балансите на властта, сигурността на всеки и визията за живота.

Когато преди три години на Седмата НК поставих въпроса, че такава необходимост е назряла, мнозина го приеха нашега.

Този път решението ми е категорично!

 

Предлагам за председател на ДПС кандидатурата на г-н Лютви Местан.

Основанията ми са следните:

- Той се изгради и утвърди като респектиращ парламентарист;

- Възприет е от ДПС като един от най-добрите трибуни на партията;

- Има силен либерален код на ДПС като кауза;

- Като политик има продуктивен визионерски усет;

- Диалогичен е с други политически сили, но и достатъчно борбен в позициите си;

- Има богат опит за преценка на ситуация и вземане на политическо решение;

- Не на последно място, следващият председател на партията е добре да бъде от Кърджали.

Българските либерали в лицето на ДПС трябва да покажат как трябва да се сменя председателят на партията при осъзната политическа необходимост.

Това е Моделът, който хармонизира Промяната и Приемствеността в развитието на ДПС.

 

Уважаеми делегати и гости!

От тази година влизаме в петгодишен цикъл на ежегодни избори. Освен това България се включва в нов цикъл на промени в Държавността, Гражданското общество и по-ефективното материализиране на базовите ценности на Демокрацията.

Апелирам към целия партиен актив да подкрепим г-н Лютви Ме стан. А на Младежката организация на ДПС пожелавам да бъде авангард на либерализма през следващите пет години и най-вече на ПИ-2013г.

Благодаря на всички членове на ДПС, на всичките ни избиратели, и на целия партиен актив за досегашните успехи, които сме постигали Заедно. Но най-голямото ни предизвикателство са ПИ – 2013г.

Благодаря на всички! Задължен съм Ви!

 А бе ДС си е знаела работата.
« Последна редакция: (Неделя) 20 Януари 2013, 12:25 от bojinkata » Активен

bojinkata
Неактивен Наско
Hero Member
*****
Публикации: 525

« Отговор #4 -: (Неделя) 20 Януари 2013, 15:33 »

Аз обаче се подписвам под доклада на Ахмед Доган в частта, в която той казва, че днес в България "могат да ти вземат бизнеса и ти трябва да се чувстваш благодарен. Могат да те фалират, но ти трябва да мълчиш, да се страхуваш. Могат да те компрометират чрез медиите така, че да не можеш да се познаеш". Това каза в Разград депутатът от БСП Петър *урумбашев след среща с граждани.

Пълен текст на доклада на Ахмед Доган пред VIII конференция на ДПС
Активен

Неактивен Наско
Hero Member
*****
Публикации: 525

« Отговор #5 -: (Събота) 13 Април 2013, 15:07 »

Супер Екшън - http://www.vbox7.com/play:a86020cfab
Активен

Неактивен bojinkata
Hero Member
*****
Публикации: 7220
Пол: Мъж
мислите определят съдбата ти

« Отговор #6 -: (Неделя) 14 Април 2013, 11:52 »

Супер Екшън - http://www.vbox7.com/play:a86020cfab
Е, точно с тази реч Доган-тариката обърна играта и направи така, че да спечели ББ/герб/. Пенсиите се отвратиха то СС/бсп/. Всичко беше договорено между него, ББ, Румен Петков в няколко съботни срещи в Новотел Пловдив преди изборите през 2009 година. Всичко е сценарий. Проблемът  сега е, че кукловодите нямат алтернатива на мутрата. Не е лъжа това, което се разпространява в общественото пространство, но това важи за тях. А народът има алтернатива на тези мутри, калинки и милиционери, стига да я поиска и да я търси. Но първо трябва да се събуди от хипнозата проточила се вече 25 години.
Активен

bojinkata
Неактивен bojinkata
Hero Member
*****
Публикации: 7220
Пол: Мъж
мислите определят съдбата ти

« Отговор #7 -: (Неделя) 27 Октомври 2013, 12:16 »

АХМЕД ДОГАН – ТОВА КОЕТО КРИЕ И ОТ КОЕТО СЕ СТРАХУВА
 
От секретното дело на Доган в ДС -”Планът на генералите” 
Първа част
На 3 юни 1986 г. първият заместник началник на Шесто управление ДС ген.- майор Сава Джендов и началникът на Главно следствено управление–МВР  ген.- майор Костадин Коцалиев предлагат план, който предвижда провеждане на агентурно – оперативни мероприятия по реализацията (арестуване) на обектите на разработка  “Ренегати” и “Редактори”.

Двамата генерали предлагат Плана за одобрение, от двама още по-висши генерали в системата на МВР - зам. министърът на вътрешните работи и началник на Второ главно управление ДС ген.лейтенант Георги Аначков и началникът на страховитото Шесто управление ДС ген.- майор Антон Мусаков.

Генералският ранг на предлагащи и утвърждаващи – нещо,  което е изключение в практиката на МВР и ДС, говори достатъчно за сериозността на оперативните  разработки, която се водят.

Мероприятията в Плана предвиждат участието на генерали и висши офицери от Първо Главно Управление ДС, Второ Главно Управление ДС, Шесто управление ДС, оперативните служби Проследяване и Подслушване, както и началниците и висши офицери от Окръжни управления МВР Бургас, Варна, Пловдив, Толбухин, Силистра и др. Оперативни мероприятия се провеждат почти из цялата страна.

Лично Тодор Живков следи развитието на Възродителния процес, а има сериозна съпротива от турска страна и силна реакция от Турция и Европа.

Основната цел на този план е ликвидиране на разкритото нелегално – „Национално турско освободително движение в България” – ВТМКА.

Програмата на нелегалната организация призовава преименуваното население да се обединява за борба против Възродителния процес. Отправят обръщение към ходжите и учителите да съдействат за повдигане на мюсюлманството, за гласуване с празни бюлетини, като израз на несъгласие с промяната на имената и за изселване в Турция. Дейността й включва отпечатване и разпространяване на нелегални материали против Възродителния процес и подготовка за провеждане на терористични действия.

Дългогодишният агент на ДС с четвърти поред псевдоним „Сава”, под името Меди Доганов е готвеният от елитния отдел V-ти „Нелегали” на ПГУ – ДС, за да бъде изведeн нелегално в чужбина, като основната цел е Турция.

Но V-ти отдел и ръководството на ПГУ-ДС се спират на варианта извеждането на агента да стане в Англия. На Доган се извършва продължителна оперативна подготовка, която включва и отработване на неговото легендирано пребиваване в някои от университетите Кеймбридж или Оксфорд.

Въпреки дългогодишните многобройни проверки на агента с които той умело се справя, случайно от техническо мероприятие се разбира, че агента не само, че е преминал на турска страна, но е един от лидерите на нелегалната турска организация.

Ето едно от доказателствата:

На 22.05.1986 г. чрез проследяване се разбира, че обектът на разработката “Ренегати”- агент ”Сава” на ПГУ-ДС  (Ахмед Доган) е посетил лицата в гр. Банкя, които също са обект на разработване от ДС. От мероприятието „Родопи” (подслушване) се разбира, че Доган е предал материал свързан с дейността на нелегалната организация, на генералния консул в турското консулство в Пловдив.

Нищо не подозиращият млад философ – кандидат за нелегален разузнавач в чужбеня само след няколко месеца ще се озове в Националното следствие, а след това и в затвора.

Интерес представлява справката относно участието на агент “Сава” – Меди Доганов в “противодържавни структури”, подписана от ръководителя на групата следователи, старши следовател майор Ангел Александров.

Това е следователят от тогавашния отдел ДС в Главно следствено управление на МВР, който разследва Доган и в резултат на това разследване той е осъден на 10 години лишаване от свобода, но ще излежи само три.

След 1989 г.Александров ще стане много близък с Ахмед Доган.

По изричното настояване на Доган,  през 2003 г. от ръководител на сектор в следствието Ангел Александров е избран за член на Висшия съдебен съвет (ВСС).

През следващата година отново със съдействието на Доган,  Александров става  директор на Националната следствена служба.

Александров е човекът, който изпълнявайки поръченията на Доган дава старт на бързото кариерно израстване на Делян Пеевски,

Александров, като член на ВСС убеждава и другите членове да гласуват Пеевски да започне работа в Следствието, въпреки, че той не отговарял на изискванията за работа там.

Ангел Александров беше много приближен на ген. Коцалиев – последният комунистически началник на Главно следствено управление МВР, който му възлагаше да разследва най важните оперативни дела, като това срещу Доган, а също така и срещу следствени оперативни работници.

Приятелството между Ангел Александров и Ахмед Доган е толкова невероятно, колкото и съмнително. Затова не трябва да се изключва вероятността, срещата им в Следствието да е създала особена близост. Поведението и на двамата говори за съществуването на някаква тайна и от там  зависимост.

Известно е, че Александров, като член на ВСС  е оказвал активно съдействие на Доган, за проникване на ДПС в правосъдната система.

През 2007 година, Станишев като премиер на „тройната коалиция” уволнява Пеевски и Александров за участие в корупциионни схеми. В основата на уволненията е скандалът между двамата високопоставени, но корумпирани държавни служители – Румен Овчаров и Ангел Александров.

По изричното настояване на коалиционния партньор Доган, Станишев бързо възстановява Пеевски като зам. министър, а Александров е върнат в системата на Следствието, макар и понижен.

Доган казва: ”На нас той ни трябва в следствието”!

В цялата си кариера Доган няма нищо да спомене за агентурното си минало.

След демократичните промени, той ще е първия политик който през 1993 г. ще  посети публично главния виновник за възродителния процес Тодор Живков.

Ахмед Доган през 1990 година след затвора, вече лидер на българските турци.

Втора част:

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА ПОЛК. ТОДОР ГЕНОВ ОТ СРЕЩАТА МУ С ДОГАН. (Представяме копие от оригиналната Докладна записка )
Тук:http://razuznavane.com/?p=17225
http://nikikm.blog.bg/politika/2013/10/26/ahmed-dogan-tova-koeto-krie-i-ot-koeto-se-strahuva-http-razu.1197057
Активен

bojinkata
Неактивен bojinkata
Hero Member
*****
Публикации: 7220
Пол: Мъж
мислите определят съдбата ти

« Отговор #8 -: (Вторник) 29 Октомври 2013, 21:10 »

ВРЪЗКАТА КАСИМ ДАЛ – БОРИСОВ КЪМ ЕРДОГАН ЧРЕЗ КРЪГА „ОСМАНСКА ДЪГА”
Публикувано на 29.10.2013 / 19:44 ч. от afera

Откъде започва приятелството межу Бойко Борисов и Ердоган с личното посредничество на Касим Дал? Всичко започва от Кремиковци, която бе продадена на един младеж за около 300 милиона евро. Продавачът е фирма, свързвана с Бойко Борисов, на която купувачът дава парите с условието да се търси мющерия за скраба, категорични са брилянтни спец. източници на АФЕРА. Публична тайна е, че бизнесът в Турция се управлява директно от брата на Ердоган, а Борисов търси посредничеството на Касим Дал за това Кремиковци гарантирано да бъде изкупена като старо желязо от турски фирми. Според брилянтните източници на АФЕРА това е договорено веднага след препродажбата на Кремиковци, на визита на ниво премиери, на която присъства и Касим Дал.

При професионално желание от страна на главния про*урор може да бъде проверено за какви е ставало дума, какви комисионни са били разпределяни, но точно тази сделка слага началото на редица други съвместни проекти по източване на пари не само от магистрала „Люлин”, но и от строителни обекти в Косово и Македония чрез фирми на политици и свързани с тях бизнесмени от т.нар. „Османска дъга” в неоосманските представи на Давутоглу и Ердоган.

По тази линия Реформаторския блок се предвижда да бъде патерицата на ГЕРБ в бъдещо управление. Усвоените пари от Ердоган трябва да бъдат оправдаят по някакъв начин чрез следващи сделки в евентуално съвместно управление.

АФЕРА преди месеци вече информира за пълзящо тихо овладяване на райони у нас с турскоезично население от страна на турските спец.служби, които шетат легимирани като „благодетели” и „благотворители”. Още тогава алармирахме българските специални служби, които обаче продължават да блеят със забележителна усърдност.

За някои може и да звучи като парадокс, но точно Ахмед Доган засега се явява гарант за опазване от ислямисткия пробив. Именно това той намекна за онези, които могат да чуват, в доклада си пред Националната конфеленция на ДПС, на която бе направен опит да го убият.

Горещата връзка между Дал – Корман Исмаилов – Борисов и Ердоган е поставена със знак удивителна от чуждите специални служби. Докато нашите проспиват услужливо както пълзящия ислямизъм, така и огромния поток от пари с нечисти цели.

Afera.bg
http://afera.bg/mishena/51346.html
               Имаше и едно посещение на ББ в Албания, при което щяхме да изкупим всичкия им битум, ама купихме май само "белото". Колкото до екс*урзиите на ББ до Турция-  срещи между "приятели и братя".
Активен

bojinkata
Неактивен Наско
Hero Member
*****
Публикации: 525

« Отговор #9 -: (Събота) 19 Април 2014, 13:45 »

Ще продължа да бъда свободен, и да вървя по стъпките на Осман Калъч, Ахмет Давутоглу от село Искра,
Нури Адалъ и Ахмед Доган, каза депутатът от ДПС Хюсеин Хафъзов.

http://www.bnews.bg/article-98418
Активен

Неактивен Наско
Hero Member
*****
Публикации: 525

« Отговор #10 -: (Събота) 19 Април 2014, 13:57 »Живата легенда на Военното ни разузнаване. Полковникът от запаса Пеньо Пенев

НЕ на етническите партии! Да сложим край на ДПС и начало на етническия мир!


 

 
« Последна редакция: (Събота) 19 Април 2014, 14:08 от Наско » Активен

Неактивен bojinkata
Hero Member
*****
Публикации: 7220
Пол: Мъж
мислите определят съдбата ти

« Отговор #11 -: (Вторник) 22 Декември 2015, 20:39 »

ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ СУПЕР ТОЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА „АФЕРА“, ДПС ПУСНАХА ЦЯЛОТО СЛОВО НА ДОГАН! ЩО Е РЕКЛА „АФЕРА“, ВСЕ Е ВЯРНО!

DOGAN19ахмед доганСлед като снощи единствена АФЕРА написа ИСТИНАТА за словото на Ахмед Доган пред партийния елит на ДПС:
ДИРЕКТНО ОТ „САРАИТЕ“: ДОГАН: „ГОЛЯМ ГАФ! ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ДПС Е ПРОТИВ ИНТЕРЕСИТЕ НА СТРАНАТА! КАТЕГОРИЧНО НЯМА ДА СЕ ВЪРНА АКТИВНО В ПОЛИТИКАТА, НО ЩЕ ПОРАЗКЪРША НЯКОИ ПРОЦЕСИ…“, предизвикана от супер точната информация на АФЕРА, ДПС пусна на страницата си официално стенограма от записа на словото на Доган. За пореден път стана ясно, че що е рекла АФЕРА, все е вярно:

Слово на почетния председател на ДПС д-р Ахмед Доган пред елита на ДПС на тържеството по случай настъпването на Новата година

Уважаеми дами и господа!

По традиция всяка година политическият елит на ДПС се събира, за да направи равносметка на изминалата година и да проспектира следващата година.

Най-характерното за този цикъл на политическото време е ускореният му темпоритъм и дълбинния му рефлекс върху всички сфери на живота.

Основни причини за ускорената вътрешна пулсация на времето, според мен, е тенденцията за прерастване на глобалната финансова криза в световна политическа криза, която поставя под въпрос стабилността на световния политически ред.

За първи път съм притеснен.., въпреки че по природа съм оптимист… Тревожно е, че Европейския съюз и страните членки първо не знаят какво да правят, второ, ако правят нещо, го правят съвсем формално и трето – ако решат „да се освободят“ от евроидеята и евростратегията за интеграция, не знаят как да го направят и какво следва след това. ЕС в момента няма дълбока мотивация за развитие. Дори, мисля, че няма мотивация и за запазването си. Всичко се прави инерциално. ЕС няма необходимия за развитието си инвестиционен ресурс.Не са добре нещата и на равнище властови капацитет, за да се направи следваща крачка. Което означава формално съществуване, формално инвестиране във формална супер-общност. Създадена е политическа илюзия за ЕС, която ще бъде, дай Боже, ако не първият, то поне вторият субект в планетарен мащаб. Но това не става. И в близките 10 години това няма да се случи. Бюджетът на ЕС (за интеграция) е около 120-130 млрд, а военния бюджет на САЩ е 600-650 млрд. … Тоест, съучастници сме в политическа игра с неясни правила и аморфни приоритети. Аз вече дълбоко се съмнявам, поне в някои отношения, не цялостно, разбира се, дали ще има изобщо Европейски съюз. До сега Европа не е показала, че има дълбока вътрешна мотивация да превърне ЕС в единен общ субект с геополитически мащаб. Например, има различни конфликти по света, по отношение на които европейската позиция се свежда до самооправдание, защото ЕС е джудже във военно-политическо отношение…

Но, уважаеми колеги, кризата, която започна преди 6-7 години се задълбочава и то много сериозно, придобивайки много странни форми, вече извън сферата на финансите и икономиката. Според мен, кризата мимикрира и се развива към политическа криза в планетарен мащаб. Защото тя поражда, задава и продуцира условия, които поставят под съмнение политическия ред в света. Еднополюсният модел на света не може да остане в този си вид с категоричната доминация на САЩ. Китай се развива много сериозно и агресивно. И, разбира се, Русия. И това се случва на фона на пасивната политика на ЕС… Утвърждаването на Русия е необратим процес, който искам да наблюдавате. Русия ще направи всичко възможно тази линия да продължи и, ако е необходимо, дори силово. От тази гледна точка бихме задали въпроса за НАТО – адекватна система за отбрана ли е? Аз само ви съветвам – не приемайте нещата инерциално, като блуждаещи политически клишета в нашия динамичен свят.

С други думи, световният ред с един геополитически полюс е на път да се преобразува много сериозно. Вероятно ще бъде многополюсен. Но в този контекст ЕС е в състояние “заспи” и се чуди какво да прави и къде да се закачи. Симптоматиката за политическа криза, започва с криза на толерантността. Кризата на толерантността създава условия за събуждане на различни национализми.

Ако някой от ЕС говори реално за приоритет на свободата, толерантността, отговорността и дори на сигурността и стабилността – значи не познава реалността. Няма такова нещо. Не виждам следващите 10 години да има условия за романтична политика. Защото големите, дълбоките пластове на геополитиката се разместват, главно от гледна точка на полюсите и ние не трябва да си затваряме очите за необходимата реформа на нашата партия – като очакване, като адекватно структуриране, и като адекватно действие. Светът не върви на добре. Това за мен е факт, а не предположение. В този контекст, гаранция за нашата сигурност е целостта и стабилността на България.

В региона, освен Русия, Турция иска да намери новото си място в световния ред и това може да породи много сложни взаимоотношения и кризи в региона на Балканите и Европа. Изобщо новото препозициониране в целия регион е толкова сложен и подмолен процес, че на този етап трудно могат да бъдат предвидими последиците. Само едно камъче може да обърне каруцата на стабилността в международен мащаб. Това е моето усещане. И когато говорим за политическо време, за национално политическо време, ние трябва да си сверим часовниците с това общо геополитическо време, ако не изцяло, поне с европейското политическо време. За съжаление това европейско политическо време, поне на този етап, сериозно изостава. Европейският съюз не е на ясно със себе си като идентичност, какво иска всъщност. ЕС все още няма идентичност, това е само проект на идентичност. И именно заради това ние се намираме в такава ситуация на разкрачен стоеж.

Затова, от гледна точка на тази ускорена пулсация на политическото време партията трябва да се реформира с ясен проспект на развитие. А един модел за развитие във всички случаи трябва да включва рисковите параметри за развитие на Колективното тяло. За голямо съжаление аз не виждам приоритетно мислене за Колективното тяло. И това е най-важният въпрос, който ние като че ли не поставяме, а го подменяме с текущи проблеми на политиката.

Понятието за „Колективното тяло„ ползваме само като метафора. Но Колективното тяло има особена система на усещане, възприятия, оценка, очакване… В етнологията има един интересен термин – морфичен резонанс, който отчита именно вътрешната пулсация на общността. Ето аз просто ви усещам, убеден съм – вие също ме усещате, дори без да говорим. Морфичният резонанс означава без да говориш да предаваш телепатична информация на подсъзнателно ниво. Мога да твърдя, че имам отворен портал за тази информация, затова не се *бавам.

Не може едно колективно тяло, или цялото, да не си дава сметка за това, каква колективна пулсация произвежда и излъчва. Пулсацията на колективното тяло е феномен. Ако не се култивира, някой ще го овладее. Колективното тяло има вътрешен живот, който включва съзнаваното и несъзнаваното от гледна точка на оцеляването.

Да, кризата дава възможност, но кризата и отнема възможности. Би трябвало да сме доволни, че българският политически елит се научи да управлява кризисните ситуации, но този факт не трябва да ни приспива.

Моето желание е с политиката да се занимават хора, които разбират от политика. Аз харесвам музиката, обаче не съм компетентен да я оценявам . Хора, които са без понятие за политика, да правят политика – с това не съм съгласен. Не всеки може да прави политика. Не всеки човек може да прави музика. В никакъв случай не мога да пея като Галена, тя е талант. Но тя не може да прави това, което аз правя, примерно. Така е устроен светът…

Колеги, всеки да прави това, което разбира, а не това, което му е внушено да прави или му е наложено да прави. В това сложно време нещата така може да се объркат, че да си създадем проблеми за години напред. ДПС не може да се създаде отново. ДПС трябва да се поднови, но не може да се подмени. Дори с подкрепата на съседни държави…..

Искам много сериозно да погледнем на този въпрос. Ние не се намираме в някакъв рутинен период на развитие, ние се намирме в криза, която не осъзнаваме като мащаб и дълбочина. И можем да бъдем жертва, като пушечно месо, на тази криза. Само си представете потенциалния конфликт между Русия и Турция За мен беше гаф тази декларация, г-н Местан. Пентагона няма позиция, НАТО няма позиция. Освен това българинът е много чувствителен на тази тема. Тревожността му има силата на исторически архетип. Ами ако пламне пожар какво правим?! Какво правим, ако пламне пожар, господа… Ние сме в периметъра на потенциални военни действия… Или мислите, че това не е възможно?! Аз не искам България да се превърне в жертва, не желая нашия електорат да бъде разменна монета за каквото и да е. Не искам! Всякакви други идеи поставят под съмнение сигурността на живота, политическият смисъл на ДПС. Ако това не го осъзнаваме, значи не сме в час. Едно наше непремерено действие може да породи такива последействия, за които после да се чудим – ама така е било, ама някой не ни е разбрал, не ни е доразбрал и така, нататък…..

Затова с известна тъга искам да ви кажа, че времето е много сложно. Защото вибрира негативно в различните си пластове. Пожелавам ви да потърсите основите в себе си, от гледна точка на най-важното за нас, стабилността и сигурността на региона. Всяка концепция, всяка идея, всяка стратегия, която поставя нашата сигурност под въпрос – не трябва да се поощрява. Уточнявам – всички страни са заинтересовани от етносите, които са в съседните страни. Балканите са мозайка от етнорелигиозни малцинства, господа. Много пъти сме говорили за това. При една такава ситуация всеки се стреми да потърси пета или шеста колона. Ако искате да играете тази игра – това е политическо бедствие. Аз не искам да бъда нито пета, нито шеста колона. Моята философия е в България и в региона да има сигурност, и то независимо от външните обстоятелства. Много важно! Но затова трябва да се прави политика на баланси във всеки конкретен момент и всеки конкретен политически акт да е свързан с този контекст. Защото тези генериращи тревожност реалности изкривяват и ускоряват политическото време. И политическият разум основателно се изкушава да организира и конструира света, в който живеем, по същата матрица.

Не трябва да си въобразяваме, че това, което правим като политика в парламента няма връзка и със световна политика, европейска политика , регионална политика и т.н.

Информационната епоха фундаментално се отрази в самото битие на политиката. В политиката вече всичко е във всичко, така да се каже онлайн.

Няма изолирани действия. Всичко е във всичко. Дори когато правим нещо несъзнателно ние подпомагаме или захранваме процеси, които са извън нас, но рефлектират непосредствено и върху нашето съзнание, нашата държава, нашия свят…

Всички знаете, че съм наблюдател по дефиниция, но явно твърде на сериозно съм се приел като пасивен съзерцател. Но това не означава, че ще се върна в политиката!
Накрая ви призовавам да направим обща молитва за новата 2016 г.: Господи, не ми давай повече, отколкото мога да понеса.

17.12.2015 г.

afera.bg

Отличен играч! За съжаление не празнува Коледа! А нашите "политици"...... по добре да пеят чалга!
Активен

bojinkata
Неактивен форум
Hero Member
*****
Публикации: 3754

« Отговор #12 -: (Вторник) 22 Декември 2015, 22:19 »

Нека ви обърна внимание на няколко неща от думите на Доган. Преди някой да си го е помислил - не, съмнявам се, че Доган чете този форум.

Отварям също скоба, че Доган действително използва доста чиста проба на ДС изказ и мислообразуване, някак си "ретро-класически" ДС НЛП изказ. Знаете, че НЛП не е нищо друго, освен създаване на многопластовост от различни езици.

Най-характерното за този цикъл на политическото време е ускореният му темпоритъм и дълбинния му рефлекс върху всички сфери на живота.

Основни причини за ускорената вътрешна пулсация на времето, според мен, е тенденцията за прерастване на глобалната финансова криза в световна политическа криза, която поставя под въпрос стабилността на световния политически ред.

Говори за това - Духът на времето - и че времевите реалности са основното съображение на Новия Световен Ред.С други думи, световният ред с един геополитически полюс е на път да се преобразува много сериозно.
...
Защото големите, дълбоките пластове на геополитиката се разместват, главно от гледна точка на полюсите и ние не трябва да си затваряме очите за необходимата реформа на нашата партия – като очакване, като адекватно структуриране, и като адекватно действие. Светът не върви на добре. Това за мен е факт, а не предположение. В този контекст, гаранция за нашата сигурност е целостта и стабилността на България.

Говори за геопланетарната динамика, описана и в темата Реципрочната система.

П.П.
Възможно ли е "войната за душата на Земята", за която някои говорят, да е именно заради наближаващия внезапен етап на нарастване на вътрешното ядро на планетата ни? Възможно ли е точно това събитие да е обект на целите на всички тайни общества...?

След което с изказа си мислообразува съобщението, че има опасност България да се раздели физически в следствие континенталното разместване.В региона, освен Русия, Турция иска да намери новото си място в световния ред и това може да породи много сложни взаимоотношения и кризи в региона на Балканите и Европа. Изобщо новото препозициониране в целия регион е толкова сложен и подмолен процес, че на този етап трудно могат да бъдат предвидими последиците. Само едно камъче може да обърне каруцата на стабилността в международен мащаб. Това е моето усещане. И когато говорим за политическо време, ... ние трябва да си сверим часовниците с това общо геополитическо време, ако не изцяло, поне с европейското политическо време.
...
И именно заради това ние се намираме в такава ситуация на разкрачен стоеж.

Продължава да мислообразува съобщението за реалната възможност България да се окаже на два полуострова или острова, заради подлежащите тектонични непредвидимости.


Затова, от гледна точка на тази ускорена пулсация на политическото време партията трябва да се реформира с ясен проспект на развитие. А един модел за развитие във всички случаи трябва да включва рисковите параметри за развитие на Колективното тяло. За голямо съжаление аз не виждам приоритетно мислене за Колективното тяло... най-важният въпрос,... .

Понятието за „Колективното тяло„ ползваме само като метафора. Но Колективното тяло има особена система на усещане, възприятия, оценка, очакване В етнологията има един интересен термин – морфичен резонанс, който отчита именно вътрешната пулсация на общността. Ето аз просто ви усещам, убеден съм – вие също ме усещате, дори без да говорим. Морфичният резонанс означава без да говориш да предаваш телепатична информация на подсъзнателно ниво. Мога да твърдя, че имам отворен портал за тази информация, затова не се *бавам.

Тук съобщава, че информацията му е спусната от по-високо ниво. Специфичният НЛП маниер е много силов и категоричен, "остър". На това съобщение се държи и много е вложено в него.Не може едно колективно тяло, или цялото, да не си дава сметка за това, каква колективна пулсация произвежда и излъчва. Пулсацията на колективното тяло е феномен. Ако не се култивира, някой ще го овладее. Колективното тяло има вътрешен живот, който включва съзнаваното и несъзнаваното от гледна точка на оцеляването.

Тук казва, че е нужно възникването на ново общество на осъзната отговорност от по-висок тип. Важните неща.Да, кризата дава възможност, но кризата и отнема възможности. Би трябвало да сме доволни, че българският политически елит се научи да управлява кризисните ситуации, но този факт не трябва да ни приспива.

Тук съобщава за главоломното прилагане на психотроника в момента и всякакви други методи за манипулация, включително и пръскане с химикали за целта на управление на емоциите.
Психогенераторите работят.
Моето желание е с политиката да се занимават хора, които разбират от политика. Аз харесвам музиката, обаче не съм компетентен да я оценявам . Хора, които са без понятие за политика, да правят политика – с това не съм съгласен. Не всеки може да прави политика. Не всеки човек може да прави музика. В никакъв случай не мога да пея като Галена, тя е талант. Но тя не може да прави това, което аз правя, примерно. Така е устроен светът...
Колеги, всеки да прави това, което разбира, а не това, което му е внушено да прави или му е наложено да прави...

http://xcombg.net/index.php?topic=1444.msg32166#msg32166:
Аз съм много доволен от работата, която вършим, когато работим заедно.
Затова с известна тъга искам да ви кажа, че времето е много сложно. Защото вибрира негативно в различните си пластове. Пожелавам ви да потърсите основите в себе си, от гледна точка на най-важното за нас, стабилността и сигурността на региона. Всяка концепция, всяка идея, всяка стратегия, която поставя нашата сигурност под въпрос – не трябва да се поощрява. Уточнявам – всички страни са заинтересовани от етносите, които са в съседните страни. Балканите са мозайка от етнорелигиозни малцинства, господа.
...
Защото тези генериращи тревожност реалности изкривяват и ускоряват политическото време. И политическият разум основателно се изкушава да организира и конструира света, в който живеем, по същата матрица.

Тъй наречената матрица е нещо като паяжина върху Земята,пречейки на оригиналната матрица,която ние наричаме ред и правила.А те и викат нов световен ред.В чужда къща не се командва и се прави нов ред.

Бел.прев: Защото Светът си има закони (програма), и ако някой иска да пренапише тези закони, той трябва частично да се впише в тях, за да ги измени. Както споменавам в първите публикации от тази тема, и какот обяснява meander:
В политиката вече всичко е във всичко, така да се каже онлайн.

Ми не са всички като тебе Форумеее,да смятат,че Клипче в ИНТЕРНЕТ е The Ultimate Truth!  Cool

Нима, Глас? Всички, без Доган, което с мен прави поне двама.


Накрая ви призовавам да направим обща молитва за новата 2016 г.: Господи, не ми давай повече, отколкото мога да понеса.

Молитва на човека, само че наобратно, защото на Доган му се остава тук.


П.П.

геополитически - 4 пъти
полюс - 4 пъти
планетарен - 2 пъти, но НЛП "планетарен" чрез стандартното "политически" - многократно.
време - 11 пъти
Активен

Неактивен bojinkata
Hero Member
*****
Публикации: 7220
Пол: Мъж
мислите определят съдбата ти

« Отговор #13 -: (Вторник) 22 Декември 2015, 22:39 »

Не е тайна, че Доган е бил агент на българската ДС. Забравих му псевдонима.  Но бивши в тази дейност няма! Възможно е  да работи и за КГБ. Поне това се разбира и  от доклада? Също така той даде " онзи списък" на турските специални служби по времето, май  на Костов?! Нищо чудно да  работи и за още спецслужби! Не е за изпускане от никоя уважаваща себе си такава структура! И разбира, можеща да си "плати" това удоволствие!

  В доклада му има и изхвърляне, но и много истина!
Активен

bojinkata
Неактивен форум
Hero Member
*****
Публикации: 3754

« Отговор #14 -: (Вторник) 22 Декември 2015, 22:45 »

За Бога... нямах предвид че е разконспириран че е бил и е агент.

Исках да обърна внимание на това, че умишлено не говори на модерен агентурен език. Което само по себе си е послание.
Активен

Страници: [1] 2 3 4   Нагоре
  Изпечатай  
 
Отиди на:  


Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2011, Simple Machines  Theme KurtLarVaDisi
© Copyright 2012 - 2018 XCOMBG.NET

конспирация манипулации езотерика окултизъм НЛО извънземни духове сънища окултен конспиративен видения духове нематериален паранормални